Informacja o godzinach otwarcia lokali wyborczych

2018-10-16 10:18
Informacja o godzinach otwarcia lokali wyborczych

 

I N F O R M A C J A

 

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 do spraw przeprowadzenia głosowania

Nr 1 w Szczepankowie

z dnia 10 października 2018r.

 

o godzinach rozpoczęcia pracy komisji w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 21 października 2018r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza  do spraw przeprowadzenia głosowania           nr 1 w Szczepankowie

w dniu 21 października 2018r. rozpoczyna pracę o godzinie 6ºº

 

O godzinie 7ºº komisja otwiera lokal.

 

 

                                   Przewodniczący OKW ds. przeprowadzenia głosowania

                                                     nr 1 w Szczepankowie

                                       

                        Irena Milewska

 

 

I N F O R M A C J A

 

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 do spraw przeprowadzenia głosowania

Nr 2 w Szczepankowie

z dnia10 października 2018r.

 

o godzinach rozpoczęcia pracy komisji w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 21 października 2018r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza  do spraw przeprowadzenia głosowania           nr 2 w Szczepankowie

w dniu 21 października 2018r. rozpoczyna pracę o godzinie 6ºº

 

O godzinie 7ºº komisja otwiera lokal.

 

 

                                                      Przewodniczący OKW ds. przeprowadzenia głosowania

                                                                               nr 2 w Szczepankowie

                                       

                                                                                  Barbara Szczubełek

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 do spraw przeprowadzenia głosowania

Nr 3 w Śniadowie

z dnia 10 października 2018r.

 

o godzinach rozpoczęcia pracy komisji w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 21 października 2018r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza  do spraw przeprowadzenia głosowania           nr 3 w Śniadowie

w dniu 21 października 2018r. rozpoczyna pracę o godzinie 6ºº

 

O godzinie 7ºº komisja otwiera lokal.

 

 

                                            Przewodniczący OKW ds. przeprowadzenia głosowania

                                                                          nr 3 w Śniadowie

                                       

                                         Ewa Chomontowska

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 do spraw przeprowadzenia głosowania

Nr 4 w Śniadowie

z dnia 10 października 2018r.

 

o godzinach rozpoczęcia pracy komisji w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 21 października 2018r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza  do spraw przeprowadzenia głosowania           nr 4 w Śniadowie

w dniu 21 października 2018r. rozpoczyna pracę o godzinie 6ºº

 

O godzinie 7ºº komisja otwiera lokal.

 

 

                                                      Przewodniczący OKW ds. przeprowadzenia głosowania

                                                                                nr 4 w Śniadowie

                                        

                                                        Krystyna Jakacka

 

 

I N F O R M A C J A

 

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 do spraw przeprowadzenia głosowania

Nr 5 w Śniadowie

z dnia 10 października 2018r.

 

o godzinach rozpoczęcia pracy komisji w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 21 października 2018r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza  do spraw przeprowadzenia głosowania           nr 5 w Śniadowie

w dniu 21 października 2018r. rozpoczyna pracę o godzinie 6ºº

 

O godzinie 7ºº komisja otwiera lokal.

 

 

                                   Przewodniczący OKW ds. przeprowadzenia głosowania

                                                                         nr 5 w Śniadowie

                                       

                                 Anna Natalia Długozima