Nowa siłownia zewnętrzna

2018-10-30 14:14
Gmina Śniadowo zrealizowała zadanie pod tytułem „Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego poprzez montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Śniadowo” w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na rok 2018. Na realizację tego zadania uzyskano z Zarządu Województwa Podlaskiego dotację w kwocie do 50 % poniesionych kosztów. Wartość operacji wyniosła 16 974,00 zł.
Nowa siłownia zewnętrzna

Gmina Śniadowo zrealizowała zadanie  pod tytułem „Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego poprzez montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Śniadowo” w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na rok 2018. Na realizację tego zadania uzyskano z Zarządu Województwa Podlaskiego  dotację w kwocie do 50 % poniesionych kosztów. Wartość operacji wyniosła 16 974,00 zł.

Przedsięwzięcie objęło swoim zakresem wyposażenie terenu przy ul. Kolejowej w Śniadowie w nowe elementy   siłowni zewnętrznej z której korzystają dorośli, dzieci i młodzież. Miejsce sportowo - rekreacyjne wyposażone jest w : biegacz, twister, wahadło, orbitek, wioślarz, wyciąg górny, wyciskanie siedząc, rider, narciarz, ławka, kosz na śmieci. Inwestycja w rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, przyczynia się do  promowania zdrowego i aktywnego trybu życia mieszkańców nie tylko miejscowości Śniadowo, ale również okolicznych sołectw,  w których mieszkańcy nie mają dostępu do tego typu urządzeń. Dzięki  temu przedsięwzięciu mieszkańcy otrzymali swobodny dostęp do bazy rekreacyjnej. Ponadto miejsce to, sprzyja integracji oraz wpływa na dobre samopoczucie mieszkańców i pozytywne postrzeganie okolicy. Stworzona na terenie miejscowości Śniadowo siłownia zewnętrzna w dużej mierze wpływa na poprawę estetyki miejscowości. Utworzone miejsce rekreacyjno-sportowe  przyczyniło się do pożytecznego i  aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozwoju ogólno ruchowego mieszkańców. Dodatkowym atutem jest fakt, że siłownia dostępna jest dla wszystkich chętnych 12 miesięcy w roku oraz wybudowana  jest w łatwo dostępnym dla mieszkańców miejscu, co zachęca do aktywnego spędzania wolnego czasu całą społeczność lokalną, a w szczególności dzieci i młodzież, która coraz mniej integruje się z rówieśnikami po zajęciach szkolnych w formie rekreacyjnej czy uprawiając sporty. Wybudowana siłownia plenerowa „pod chmurką” jest dużym uatrakcyjnieniem oferty sportowej dla mieszkańców w różnym wieku. Utworzenie tego miejsca daje szansę na rodzinne, zdrowe i radosne spędzanie wolnego czasu przy jednoczesnym korzystaniu z walorów środowiska przyrodniczego.  

 

  • Nowa siłownia zewnętrzna Nowa siłownia zewnętrzna Nowa siłownia zewnętrzna