Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo

2018-11-24 08:32
W dniu 23 listopada 2018 roku na sesji spotkali się nowi radni Gminy Śniadowo.
Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo

I Sesję Rady Gminy Śniadowo zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zwołał Komisarz Wyborczy w Łomży.

Porządek sesji obejmował złożenie ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Śniadowo a także wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Uroczysta sesja rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego. Po czym Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie wręczyła nowo wybranym radnym oraz Wójtowi Gminy zaświadczenia o wyborze.

Rafał Pstrągowski – Wójt Gminy Śniadowo, w swoim wystąpieniu podziękował mieszkańcom Gminy Śniadowo za zaufanie i wybór na stanowisko Wójta na nową kadencję.

Złożył gratulacje nowo wybranym radnym oraz obecnemu na sesji nowemu Staroście Łomżyńskiemu – Lechowi Szabłowskiemu.

Wójt zadeklarował ciężką pracę i podjęcie działań wspólnie z Radą Gminy w celu realizacji niezbędnych przedsięwzięć, przede wszystkim inwestycyjnych na rzecz rozwoju gminy Śniadowo.

Do życzeń dla radnych i Pana Wójta przyłączył się także Starosta – Lech Szabłowski, dziękując jednocześnie mieszkańcom za poparcie w wyborach samorządowych do Rady Powiatu. Starosta zadeklarował ścisłą współpracę samorządu powiatowego z Gminą Śniadowo.

Po ceremonii zaprzysiężenia radni przystąpili do realizacji porządku obrad. Obradom przewodniczyła radna Krystyna Antoniak, która zarządziła przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Rady. Jedynym zgłoszonym kandydatem był radny Grzegorz Podgórski, który w głosowaniu tajnym uzyskał 9 głosów i został Przewodniczącym Rady Gminy Śniadowo.

Grzegorz Podgórski podziękował radnym za wybór i przejął prowadzenie obrad, po czym zarządził przeprowadzenie głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady. W głosowaniu spośród 2-ch kandydatów Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został radny Zdzisław Zaremba, który otrzymał 9 głosów. Druga kandydatka - radna Krystyna Antoniak - otrzymała 5 głosów.

Po rozszerzeniu porządku obrad radni powołali także składy osobowe 5 komisji stałych Rady Gminy Śniadowo.

  • Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo