Komisje Rady Gminy Śniadowo (2018-2023)

2018-12-10 09:07

Skład komisji stałych Rady Gminy Śniadowo:

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Paweł Kozłowski - Przewodniczący
 2. Wojciech Jastrzębski
 3. Marek Filipkowski
 4. Beata Kamrat-Janiak
 5. Edward Żebrowski

 

Komisja Budżetu i Finansów:

 1. Mirosław Skubich – Przewodniczący
 2. Waldemar Malinowski - Wiceprzewodniczący
 3. Wojciech Jastrzębski
 4. Beata Kamrat-Janiak
 5. Grzegorz Podgórski

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej:

 1. Marek Filipkowski – Przewodniczący
 2. Renata Boguska - Wiceprzewodnicząca
 3. Paweł Kozłowski
 4. Cezary Polkowski
 5. Mirosław Skubich
 6. Zdzisław Zaremba

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony  Środowiska i Budownictwa:

 1. Artur Tyszka – Przewodniczący
 2. Tadeusz Baranowski - Wiceprzewodniczący
 3. Grzegorz Podgórski
 4. Cezary Polkowski
 5. Jacek Zaborszczyk
 6. Zdzisław Zaremba
 7. Krzysztof Mieczkowski

 

Komisja skarg, wniosków i petycji:

 1. Tadeusz Baranowski - Przewodniczący
 2. Waldemar Malinowski - Wiceprzewodniczący
 3. Artur Tyszka
 4. Edward Żebrowski
 5. Krzysztof Mieczkowski