Spotkanie wigilijne 2018 + video

2018-12-22 07:44
W piątek 21 grudnia samorząd gminy Śniadowo zorganizował tradycyjne spotkanie wigilijne.
Spotkanie wigilijne 2018 + video

Z zaproszenia Wójta Gminy – Rafała Pstrągowskiego skorzystali: Pani Bernadeta Krynicka – Poseł na Sejm RP, Pan Lech Szabłowski – Starosta Łomżyński, Pan Marek Sienkiewicz – Komendant Miejski Policji w Łomży, Pan Dionizy Krzyna – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, a także Ks. Tomasz Wilga Proboszcz Parafii w Śniadowie i Ks. Dariusz Wizner – Proboszcz Parafii w Szczepankowie.

W spotkaniu uczestniczyli także radni gminy z Przewodniczącym Rady Grzegorzem Podgórskim na czele oraz sołtysi, lokalni przedsiębiorcy, pracownicy Urzędu Gminy i  jednostek organizacyjnych.

Otwierając spotkanie wigilijne Wójt – Rafał Pstrągowski serdecznie przywitał wszystkich gości i współpracowników. Rok 2018 był rokiem szczególnym, w którym obchodziliśmy 100-rocznicę odzyskania Niepodległości oraz uczestniczyliśmy w wyborach samorządowych – kontynuował Wójt Gminy.

Rafał Pstrągowski gorąco podziękował Pani Poseł Bernadecie Krynickiej za wsparcie działań na rzecz gminy, w szczególności za pozyskanie dofinansowania na budowę sali gimnastycznej w Szczepankowie. Słowa podziękowania skierował także na ręce Starosty Łomżyńskiego Lecha Szabłowskiego za wspieranie inicjatyw lokalnych Gminy Śniadowo. Wójt podziękował także radnym za wspólną realizację zadań, w szczególności Panu Waldemarowi Malinowskiemu – Przewodniczącemu Rady poprzedniej kadencji oraz Grzegorzowi Podgórskiemu – obecnemu Przewodniczącemu Rady Gminy.

Szczególne podziękowania złożył również współpracownikom z Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych.

Podsumowując Wójt – Rafał Pstrągowski złożył wszystkim zgromadzonym najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz nowego 2019 roku.

Poseł Bernadeta Krynicka w swoim wystąpieniu podziękowała za zaproszenie na spotkanie wigilijne, zadeklarowała wsparcie projektów i inicjatyw Gminy Śniadowo oraz złożyła zebranym życzenia świąteczne. Pani Poseł przekazała na ręce na Pana Wójta flagę Polski od Premiera Mateusza Morawieckiego. Do życzeń świątecznych przyłączył się także Starosta – Lech Szabłowski.

Ks. Proboszcz Tomasz Wilga w swoim wystąpieniu zaapelował o zjednoczenie wokół wartości i tradycji chrześcijańskich. Ks. Proboszcz życzył wszystkim zgromadzonym rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

Przy akompaniamencie chóru i kolędach śpiewanych przez zespół dziecięcy z Gminnego Ośrodka Kultury przy wigilijnym stole wszyscy zgromadzeni złożyli sobie nawzajem życzenia i podzielili się opłatkiem.

 

  • Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video Spotkanie wigilijne 2018 + video