Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo

2019-02-26 21:25
23 lutego 2019 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo.
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Komendant Miejski PSP w Łomży - st. brygadier Dionizy Krzyna, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP - Kazimierz Dąbkowski, Starosta Łomżyński - Lech Marek Szabłowski, Wójt Gminy Śniadowo - Rafał Pstrągowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Gabriela Piszczatowska, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Śniadowie - Tomasz Szeląg oraz inne osoby współpracujące z Ochotniczą Strażą Pożarną w Śniadowie.

Zebranie rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego druha Andrzeja Zaremby.

Przedstawiono sprawozdanie z realizacji zadań OSP w roku 2018 oraz plany na rok 2019. Udzielono absolutorium Zarządowi OSP w Śniadowie.

Otwarto dyskusję, podczas której o głos poprosili goście i w samych superlatywach wypowiadali się o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadowie i jej wkładzie w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

Wyrazy uznania złożyli również na ręce Wójta Gminy Śniadowo - Rafała Pstrągowskiego.

Zaprezentowano dwa albumy druha Tomasza Krajewskiego, w których zebrał i utrwalił wydarzenie nadania sztandaru i otrzymania nowego wozu strażackiego oraz akcje strażaków ochotników ze Śniadowa w roku 2018.

  • Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Śniadowo