Ulica Szosowa będzie przebudowana

2019-04-17 12:41
Gmina Śniadowo z Budżetu Państwa otrzymała dofinansowanie na „Przebudowę drogi gminnej ulicy Szosowej w miejscowości Śniadowo” w wysokości 371.140,78 zł.
Ulica Szosowa będzie przebudowana

Wojewoda Podlaski opublikował „Listę zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” dotyczy wniosków składanych w naborze na 2019 r. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W zakresie rzeczowym  planowanej przebudowy drogi gminnej w ciągu ul. Szosowej „Mogiłki” w Śniadowie zostanie wykonany chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,50 m, jezdnia o nawierzchni asfaltowej o długości 521,00 mb i szerokości 5,50 m oraz oznakowanie pionowe i poziome.

W wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej ulicy Szosowej w m. Śniadowo najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BIK-PROJEKT Sp. z o.o. z Łomży, proponując cenę brutto 768.002,32 zł.

Wykonanie planowanej inwestycji pozytywnie wpłynie na ład przestrzenny oraz dalszy rozkwit tej części Śniadowa, powstaną nowe miejsca pracy i rozwój budownictwa jednorodzinnego.

Spośród wszystkich złożonych wniosków w województwie podlaskim na liście podstawowej znalazło się 17 dróg powiatowych, w tym dwa z Powiatu Łomżyńskiego oraz 28 dróg gminnych w tym po jednym z miasta Łomży i gmin: Łomża, Śniadowo, Jedwabne, Nowogród i Miastkowo.