OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

2019-05-06 13:31
z dnia 6 maja 2019 r. o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ) Spis wyborców, którym przysługuje prawo wybierania w wyborach do Parlamentu Europejskiego został sporządzony oraz jest udostępniany ( do wglądu ) :

 

  • na pisemny wniosek w Urzędzie Gminy Śniadowo

         ul. Ostrołęcka 11

         pokój nr 9

  • w godzinach : 8°° - 15°°

        

 

 

Wójt

/-/

Rafał Pstrągowski