Postanowienie o powołaniu obwodowych komisji wyborczych

2019-05-07 08:13
Postanowienie o powołaniu obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE NR 91/2019
Komisarza Wyborczego w Łomży
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Śniadowo

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Łomży postanawia, co następuje:
§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 5 do postanowienia.
§ 2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Łomży oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Śniadowo.
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Łomży
/-/Jan Leszczewski

Załączniki do postanowienia nr 91/2019 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 6 maja 2019 r.

Załącznik nr 1

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa, Szczepankowo 20, 18-411 Śniadowo:
1.Bożena Brulińska, zgłoszona przez KW RUCH PRAWDZIWA EUROPA-EUROPA CHRISTI, zam. Śniadowo
2.Anna Natalia Długozima, zgłoszona przez KW PIAST-JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW, zam. Śniadowo
3.Anna Jastrzębska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Stare Szabły
4.Karolina Kiełczewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Śniadowo
5.Izabela Wojsz, zgłoszona przez KW NK, zam. Śniadowo
6.Zofia Wysocka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Śniadowo
7.Krzysztof Wysocki, zgłoszony przez KW JEDNOŚĆ NARODU, zam. Wierzbowo

Załącznik nr 2

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa, Szczepankowo 20, 18-411 Śniadowo:
1.Anna Boguska, zgłoszona przez KW JEDNOŚĆ NARODU, zam. Śniadowo
2.Ewa Chomontowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Śniadowo
3.Aneta Gawkowska, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Szczepankowo
4.Ewa Jastrzębska, zgłoszona przez KW STRONNICTWA PRACY, zam. Stare Duchny
5.Anna Kiełczewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Kolno
6.Kazimierz Korytkowski, zgłoszony przez KW RUCH PRAWDZIWA EUROPA-EUROPA CHRISTI, zam. Śniadowo
7.Wiesława Ryszarda Krajewska, zgłoszona przez KW NK, zam. Śniadowo
8.Jolanta Przeździecka, zgłoszona przez KW PIAST-JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW, zam. Szabły Mlode
9.Anna Zalewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Śniadowo

Załącznik nr 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa, ul. Łomżyńska 29, 18-411 Śniadowo:
1.Teresa Bieńkowska, zgłoszona przez KW JEDNOŚĆ NARODU, zam. Stare Ratowo
2.Maria Borowiak-Wojsz, zgłoszona przez KW NK, zam. Śniadowo
3.Joanna Jemielity, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Śniadowo
4.Teresa Jadwiga Korytkowska, zgłoszona przez KW RUCH PRAWDZIWA EUROPA-EUROPA CHRISTI, zam. Śniadowo
5.Hanna Kupis, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Śniadowo
6.Sylwia Sikorska, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Łomża
7.Magdalena Szabłowska, zgłoszona przez KW PIAST-JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW, zam. Truszki
8.Emilia Uryn-Cwalina, zgłoszona przez KKW POLEXIT - KOALICJA, zam. Śniadowo
9.Bożena Zawistowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Śniadowo

Załącznik nr 4

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa, ul. Łomżyńska 29, 18-411 Śniadowo:
1.Paweł Bieńkowski, zgłoszony przez KW JEDNOŚĆ NARODU, zam. Stare Ratowo
2.Anna Marzena Gniazdowska, zgłoszona przez KW RUCH PRAWDZIWA EUROPA-EUROPA CHRISTI, zam. Śniadowo
3.Tomasz Gumkowski, zgłoszony przez KW NK, zam. Śniadowo
4.Wioleta Jastrzębska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Koziki
5.Ewa Jemielity, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Śniadowo
6.Beata Junkiewicz, zgłoszona przez KW STRONNICTWA PRACY, zam. Śniadowo
7.Irena Milewska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Śniadowo
8.Dominik Sikorski, zgłoszony przez KWW KUKIZ'15, zam. Łomża
9.Hanna Zielińska, zgłoszona przez KW PIAST-JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW, zam. Śniadowo

Załącznik nr 5

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Ostrołęcka 13, 18-411 Śniadowo:
1.Katarzyna Bieńkowska, zgłoszona przez KW JEDNOŚĆ NARODU, zam. Stare Ratowo
2.Martyna Borawska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA, zam. Stara Łomża Przy Szosie
3.Ewa Jakubiak, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Szabły Młode
4.Agnieszka Krystyna Komorowska, zgłoszona przez KW STRONNICTWA PRACY, zam. Śniadowo
5.Małgorzata Krajewska, zgłoszona przez KW NK, zam. Stare Ratowo
6.Elżbieta Mierzejewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Śniadowo
7.Jolanta Śledziewska, zgłoszona przez KW PIAST-JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW, zam. Śniadowo
8.Eugeniusz Wojsz, zgłoszony przez KW RUCH PRAWDZIWA EUROPA-EUROPA CHRISTI, zam. Śniadowo
9.Marta Żyznowska, zgłoszona przez KWW KUKIZ'15, zam. Stare Modzele