Zaproszenie do udziału w konkursie

2019-05-17 10:12
Podlaska Izba Rolnicza zaprasza do udziału w konkursie "Rolniczki motorem innowacji w Polsce" pod hasłem "Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach".
Zaproszenie do udziału w konkursie

Celem konkursu jest promowanie roli kobiet na obszarach wiejskich oraz docenieniu wielu innowacyjnych działań stosowanych przez nie w rolnictwie, które mają wpływ na zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach.

Do konkursu mogą zgłaszać swoje projekty pełnoletnie kandydatki, które prowadzą bądź współprowadzą gospodarstwo rolne  na terenie woj. podlaskiego. Konkurs odbywa się w dwóch etapach (wojewódzki  krajowy).

Nabor wniosków do etapu wojewódzkiego konkursu będzie prowadzony do 31 maja 2019 r.

Laureatki konkursu mogą liczyć na ciekawe nagrody ufundowane przez sponsorów oraz nagrody gwarantowane w wysokości:

  • I miejsce - 1000 zł,
  • II miejsce - 700 zł,
  • III miejsce - 500 zł.

Wnioski mogą być przesyłane na adres e-mail: bialystok@pirol.pl, listem poleconym bądź złożone osobiście w siedzibie Biura Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach, ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz do 31 maja 2019 r. z dopiskiem na kopercie zawierającej zgłoszenie oraz w email: "Zgłoszenie na konkursu "Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach". O terminowym zgłoszeniu oferty decyduje data wpływu wniosku do Podlaskiej Izby Rolniczej.