850 lat Szczepankowa + video

2019-06-10 19:48
Jubileusze miejscowości mobilizują energię twórczą ludzi współczesnych do duchowego i materialnego wzbogacania swojej rodzinnej okolicy. Takie wydarzenie miało miejsce 8 czerwca 2019 roku w Szczepankowie. Jego mieszkańcy postanowili uroczyście uczcić 850 lat istnienia swojej małej ojczyzny.
850 lat Szczepankowa + video

Z tej okazji w miejscowej farze odprawiono uroczystą mszę świętą dziękczynną za 850 lat Szczepankowa jako centrum pierwszego osadnictwa na tej ziemi, dziękując poprzednim pokoleniom za ich wkład w rozwój tej miejscowości i społeczności lokalnej. Obecnych mieszkańców i przyszłe pokolenia powierzono Bożej Opatrzności i opiece Matki Bożej oraz wstawiennictwu patrona tutejszego kościoła - Świętego Wojciecha.

Rozpoczynając liturgiczne zgromadzenie ks. proboszcz Dariusz Wizner gorąco powitał wszystkich przybyłych gości, mieszkańców Szczepankowa i parafian. Podziękował za obecność przy ołtarzu proboszczowi parafii Śniadowo.

W kazaniu opartym na fragmencie Ewangelii wg św. Mateusza o dwóch synach, których ojciec prosi o podjęcie pracy w winnicy – zwrócił uwagę na nasze zaangażowanie i troskę o miejsce, w którym żyjemy. To postawy synów wobec ojca (ojczyzny) i ich przedziwne odbicie w postawach nas, współczesnych. Dokonał swoistego rozszerzenia tego fragmentu o obecne czasy, o nasze doświadczenia.

- Jaką córką, jakim synem, tej ziemi, jestem tu i teraz? – to pytanie postawił wszystkim ks. Dariusz. – Jak wpiszę się w historię tego miejsca i tej społeczności, tej małej ojczyzny?

Dumny ze swoich parafian, jako przedstawiciel tej społeczności lokalnej, zameldowany w Szczepankowie pod numerem 17, wyraził zaszczyt z obecności wszystkich szanownych gości z panem starostą Lechem Szabłowskim, panem wójtem Rafałem Pstrągowskim, radnymi gminy, dyrekcjami szkół, nauczycielami, strażakami i wszystkimi obecnymi na uroczystości jubileuszowej.

Na zakończenie mszy świętej, w imieniu organizatorów, Wójt Gminy Śniadowo – Rafał Pstrągowski, zaprosił zebranych na część oficjalną przed remizę strażacką obok umieszczonego 3 lata temu herbu Szczepankowa, gdzie Radny Gminy Śniadowo i zarazem mieszkaniec Szczepankowa – Jacek Zaborszczyk - przypomniał historię miejscowości, a Starosta Łomżyński przekazał na ręce pana sołtysa – Dariusza Zaborszczyka - pamiątkowy grawerton.

Po uroczystych przemówieniach organizatorów i gości przyszedł czas na wspólną sąsiedzką biesiadę kulinarno-rozrywkową - dla ciała i dla ducha – w centrum Szczepankowa, na „nowiuśkim, jeszcze błyszczącym parkingu” usytuowanym między szkołą a kościołem, przygotowaną przez Mieszkańców Szczepankowa, Koło Gospodyń Wiejskich w Szczepankowie, społeczność szkoły podstawowej, Ochotniczą Straż Pożarną, pana sołtysa, pana radnego, członków grupy motocyklowej, przy wsparciu Urzędu Gminy Śniadowo i Gminnego Ośrodka Kultury wraz z Gminną Orkiestrą Dętą i zespołem muzycznym z GOK.

Pogoda dopisała wyjątkowo. Gorące promienie popołudniowego słońca schłodził wieczorny deszcz.

Tomasz Szeląg

 

  • 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video 850 lat Szczepankowa + video