Zagrożenie suszą w Gminie Śniadowo

2019-07-29 08:13
Zagrożenie suszą w Gminie Śniadowo

 Na podstawie prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach monitoringu suszy w gminie Śniadowo stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej dla kategorii gleby I - gleba bardzo podatna na suszę (piaski) oraz w przypadku krzewów owocowych dla kategorii gleby II - gleba podatna na suszę.

Klęską suszy zostały objęte następujące uprawy:

  • zboża jare,
  • kukurydza na ziarno,
  • kukurydza na kiszonkę,
  • krzewy owocowe,
  • rośliny strączkowe.

Ustalenia IUNG-PIB w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb dostępne są na stronie internetowej  http://www.susza.iung.pulawy.pl – komunikaty te stanowią podstawę do potwierdzenia zagrożenia suszą dla danego regionu.

Komisja Gminna może szacować straty tylko w tych uprawach, które znajdują się jeszcze na polu. Rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach mogą składać wnioski do Wójta Gminy Śniadowo o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Śniadowo - pokój nr 13 oraz na stronie internetowej Gminy Śniadowo.