Wnioski suszowe do 21 sierpnia br.

2019-08-12 09:32
Wnioski suszowe do 21 sierpnia br.

Wójt Gminy Śniadowo informuje, że producenci rolni mogą składać wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku suszy w terminie do 21 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z komunikatem nr 8 (obejmujący okres od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r.) Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach klęską suszy na terenie gminy Śniadowo objęte są następujące uprawy:

  • kukurydza na ziarno,
  • kukurydza na kiszonkę,
  • krzewy owocowe,
  • rośliny strączkowe.

Przypominamy, że wnioski suszowe dostępne są w Urzędzie Gminy Śniadowo - pokój nr 13 oraz na stronie internetowej Gminy Śniadowo.