Harmonogram przejazdów autobusów szkolnych

2019-09-12 11:30
obowiązujący od 16 września 2019r.
Harmonogram przejazdów autobusów szkolnych

 

SP Szczepankowo

Autobus: Usługi Transportowe M. Siedlecki

 

 

 

PRZYWOZY:

7:10 –w miejscowości Dębowo – Dębowo Kol – Uśnik Kol – Uśnik – Wszerzecz Kol – Wszerzecz Wieś – Młynik– Młynik Kol – Szczepankowo – Osobne – Szczepankowo Kol. – Szkoła Podstawowa Szczepankowo – 8:10

ODWOZY:

13:45  (Szkoła Podstawowa w Szczepankowie) -Osobne -Szczepankowo Kol. -Młynik Kol – Młynik – Wszerzecz Wieś – Wszerzecz Kol – Uśnik – Uśnik Kol – Dębowo Kol – Dębowo– Szczepankowo

14:50  (Szkoła Podstawowa w Szczepankowie) -Osobne–Szczepankowo Kol. -Młynik Kol – Młynik – Wszerzecz Wieś – Wszerzecz Kol – Uśnik – Uśnik Kol – Dębowo Kol – Dębowo - Szczepankowo


ZSP Śniadowo

Autobus MAN A01 – Nr rej. BLM 20952 – Kierowca: Jan Kamienowski

 

 

PRZYWOZY:

I-zmiana

6:30 –w miejscowości Stare Ratowo (Świetlica) -Stara Stacja– Stare Jemielite –– Jemielite Wypychy– Sierzputy Marki – Sierzputy Zagajne– Kołaczki - Koziki– Zagroby – Stare Konopki  -Konopki Młode- Śniadowo-7:05

7:15 –w miejscowości Jakać Młoda – Jakać Dworna – Stara Jakać- Szabły Młode – Stare Szabły –Jakać Borowa – Jakać Borki – Truszki - Śniadowo  - 7:50

  

II-zmiana

Wyjazd ze Śniadowa – 8:40        

Śniadowo –Stare Ratowo (świetlica) - Stara Stacja - Stare Jemielite – Jemielite Wypychy -  Sierzputy Marki - Sierzputy Zagajne - Kołaczki  – Koziki – Zagroby - Stare Konopki - Konopki Młode—Żebry Kolonia – Żebry -Ratowo Piotrowo – Wierzbowo - Chomentowo –Śniadowo – 9:40

 

ODWOZY:

12:55 –   wyjazd ze Śniadowa - Stara Stacja  - Stare Jemielite ––  Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki – Sierzputy Zagajne - Kołaczki  – Koziki ––  Zagroby – Stare Konopki – Konopki Młode - Ratowo Piotrowo – Ratowo Piotrowo Kol -  Żebry Kol. - Żebry Wieś - Śniadowo

13:50 - wyjazd ze Śniadowa – Jakać Młoda – Jakać Dworna –Stara Jakać - Szabły Młode – Stare Szabły – Jakać Borki –Jakać Borowa -  Truszki - Śniadowo

14:45– wyjazd ze Śniadowa - Stara Stacja  - Stare Jemielite ––  Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki – Sierzputy Zagajne - Kołaczki  – Koziki ––  Zagroby – Stare Konopki – Konopki Młode - Ratowo Piotrowo – Ratowo Piotrowo Kol -  Żebry Kol. - Żebry Wieś - Śniadowo

 

15:40 - wyjazd ze Śniadowa – Jakać Młoda – Jakać Dworna –Stara Jakać - Szabły Młode – Stare Szabły – Jakać Borki –Jakać Borowa -  Truszki -Zalesie Wypychy -  Zalesie Poczynki

 

Autobus: Usługi Transportowe M. Siedlecki

 

PRZYWOZY:

I-zmiana

6:30w miejscowości Strzeszewo – Stara Jastrząbka – Jastrząbka Młoda – Brulin - Stare Duchny Kol. – Grabowo –– Duchny Młode -  Stare Duchny – Olszewo – Mężenin -Śniadowo– 7:10

 7:15w miejscowości Żebry Wieś – Żebry Kol. –Ratowo Piotrowo Kol. - Ratowo Piotrowo -Chomentowo –  Wierzbowo – Dębowo Wieś - Zalesie Wypychy –– Śniadowo – 7:50

 

II-zmiana

Wyjazd ze Śniadowa-  8:30

Śniadowo - Mężenin – Olszewo – Stare Duchny – Duchny Młode – Grabowo – Stare Duchny Kol. – Brulin -  Strzeszewo – Stara Jastrząbka – Jastrząbka Młoda Śniadowo 9:00

 

Wyjazd ze Śniadowa - 9:05

Śniadowo – Jakać Młoda – Jakać Dworna - Stara Jakać – Szabły Młode – Stare Szabły – Jakać Borki –Jakać Borowa -  Truszki – Zalesie Wypychy – Dębowo Śniadowo  9:40

 

ODWOZY:

12:55 – wyjazd ze Śniadowa –– Stare Ratowo (Świetlica) - Mężenin – Olszewo – Stare Duchny– Duchny Młode – Grabowo– Stare Duchny Kol. – Strzeszewo – Stara Jastrząbka – Jastrząbka Młoda– Brulin – Śniadowo

13:25 - wyjazd ze Śniadowa – Chomentowo – Wierzbowo – Śniadowo

13:50 - wyjazd ze Śniadowa – Zalesie Wypychy – Zalesie Poczynki – Dębowo – Śniadowo

14:45- wyjazd ze Śniadowa- Brulin – Jastrząbka Mł. -Stara Jastrząbka – Strzeszewo - Stare Duchny Kol -  Duchny Młode – Grabowo – Stare Duchny -  Olszewo –– Mężenin – Śniadowo

15:30 - wyjazd ze Śniadowa – Chomentowo – Wierzbowo