Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowie

2019-09-19 09:35
W dniu 18 września 2019 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowie.
Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowie

Wójt Gminy – Rafał Pstrągowski otwierając uroczystość podkreślił jak ważna jest to inwestycja dla Gminy Śniadowo. Rozwój gospodarstw rolnych wiązał się z większym zapotrzebowaniem na wodę, zaś częste w ostatnich latach susze powodowały, że wody zaczynało brakować, stąd też decyzja radnych o realizacji tej inwestycji. W ramach inwestycji wykonaliśmy dwie studnie głębinowe, hydrofornię, urządzenia pozwalające usuwać z wody nadmiar żelaza i manganu, urządzenia napowietrzające oraz 7 kilometrów nowych wodociągów - kontynuował Wójt.

Rafał Pstrągowski podziękował poprzedniej oraz obecnej Radzie Gminy za wyasygnowanie środków finansowych z budżetu gminy i możliwość rozpoczęcia budowy. Podziękował także Wicemarszałkowi Markowi Olbrysiowi obecnemu podczas otwarcia za współfinansowanie inwestycji. Wójt Gminy podziękował także wykonawcy, projektantowi oraz współpracownikom za zaangażowanie przy przygotowaniu i realizacji tego przedsięwzięcia.

Słowa wsparcia i gratulacji za podejmowane działania na rzecz rozwoju gminy i jej mieszkańców oraz realizowane inwestycje złożyli także Pani Poseł Bernadeta Krynicka, Pan Wicemarszałek Marek Olbryś oraz Pani Wicestarosta Maria Dziekońska.

Po oficjalnych przemówieniach Ks. Dariusz Wizner – Proboszcz Parafii w Szczepankowie poświęcił nowo wybudowaną Stację Uzdatniania Wody i nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi.

Podczas zwiedzania stacji goście zapoznali się z danymi technicznymi zainstalowanych urządzeń związanych z pracą i wydajnością hydroforni a także mieli możliwość degustacji wytwarzanej wody.

Zadanie  inwestycyjne zostało rozpoczęte 20 września 2017 r. i zostało zakończone 28 czerwca 2019 r. po czym nastąpił okres pozyskiwania pozwoleń formalno-prawnych na użytkowanie.

„Budowa ujęcia wody oraz budowa stacji uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej istniejącą sieć w gminie Śniadowo”. otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 1.997.419 zł. Inwestycja była realizowana w dwóch etapach.

Pierwszy etap polega na budowie studni głębinowych o głębokości 120 m. Wykonawcą I etapu jest firma STUDBUD Zakład Studniarski Stanisław Gąsior z Huty Strzelce. Wartość zadania 342.555,00 zł.

Drugi etap obejmował „Budowę stacji uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowę wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej istniejącą sieć w gminie Śniadowo”.  Wykonawcą II etapu było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja z Łomży. Wartość zadania  3.509.133,00 złotych. Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł 3.852.688,00 zł.

Parametry techniczne zrealizowanej inwestycji:

 • zatwierdzone zasoby eksploatacyjne studni nr 1 Qe = 90 m3/h przy depresji 11,5 m i studni nr 2 Qe = 80 m3/h przy depresji 13,0 m
 • obudowa studni głębinowej typu Lange,
 • zatwierdzony średni pobór wody podziemnej ze studni głębinowych na dobę 1030 m3/d,
 • budynek stacji uzdatniania wody wykonany metodą tradycyjną o powierzchni zabudowy – 156,45 m2,
 • nowoczesne zautomatyzowane i monitowane wyposażenie technologiczne stacji uzdatniania wody,
 • do poboru, uzdatniania, retencjonowania i pomiaru wody wykorzystywane będą urządzenia:
 • dwie pompy głębinowe,
 • aerator i dwie sprężarki powietrza,
 • 4 filtry odżelaziające i 4 filtry odmanganiające wodę,
 • dwa zbiorniki wyrównawcze o poj. 100 m3 każdy,
 • zestaw hydroforowy,
 • chlorator,
 • trzy wodomierze i przepływomierz,
 • zagospodarowanie terenu,
 • sieć wodociągowa magistralna w dwu kierunkach od stacji uzdatniania wody z rur PVC Ø 200 mm o dł. 3790 mb
 • sieć wodociągowa spinająca Wierzbowo – Żebry z rur PVC Ø 160 mm o dł. 2080 mb
 • sieć wodociągowa spinająca Uśnik – Uśnik Kolonia z rur PVC Ø 110 mm o dł. 1500mb

Ujęcie i stacja wodociągowa eksploatowane będą przez 24/godz/dobę, natomiast poszczególne studnie pracować będą pojedynczo – przemiennie, w różnym czasie i z różną wydajnością, zależną od chwilowego rozbioru wody w wodociągu. Studnią podstawową w ujęciu będzie studnia nr 1. Studnia nr 2 będzie studnią awaryjną. Stacja pracować będzie w dwustopniowym systemie pompowania i dwustopniowym systemie uzdatniania wody. Wielkość poboru wody i zużycia wody będzie mierzona wodomierzami i przepływomierzami.

Docelowo woda pitna dostarczana będzie do miejscowości Wierzbowo, Uśnik, Uśnik Dwór, Uśnik Kolonia, Wszerzecz Kolonia, Wszerzecz, Szczepankowo, Młynik, Osobne, Żebry Kolonia, Żebry, Chomentowo, Ratowo-Piotrowo, Stare Konopki, Zagroby.

 

 • Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowie Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowie Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowie Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowie Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowie Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowie Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowie Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowie Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowie Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowie Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowie Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowie Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowie Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowie Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowie Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowie