Informacje o składach obwodowych komisjach wyborczych

2019-09-30 09:36
Informacje o składach obwodowych komisjach wyborczych

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

NR 1 w Szczepankowie

z dnia 27 września 2019r.

 

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej  powołanej  do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 13 października 2019 roku.

       Na podstawie art.182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), podaje się do wiadomości publicznej skład obwodowej komisji wyborczej:

 

1.

Halina Anna Kossakowska, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Śniadowo - Przewodniczący

2.

Barbara Wyrzykowska, zgłoszona przez KW STRONNICTWO PRACY, zam. Śniadowo - Zastępca Przewodniczącego

3.

Aneta Gawkowska, zgłoszona przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Szczepankowo - Członek

4.

Karolina Kiełczewska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam. Śniadowo - Członek

5.

Mariusz Kośnik, zgłoszony przez KW JEDNOŚĆ NARODU, zam. Śniadowo - Członek

6.

Natalia Tyszka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Olszewo - Członek

7.

Zofia Wysocka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Śniadowo - Członek

 

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej:

Szkoła Podstawowa, Szczepankowo 20

 

                Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej

     Nr 1 w Szczepankowie             

   /-/ Halina Anna Kossakowska

 

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

NR 2 w Szczepankowie

z dnia 27 września 2019r.

 

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej  powołanej  do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 13 października 2019 roku.

          Na podstawie art.182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), podaje się do wiadomości publicznej skład obwodowej komisji wyborczej

 

1.

Ewa Jemielity, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam. Śniadowo - Przewodniczący

2.

Małgorzata Krajewska, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Stare Ratowo - Zastępca Przewodniczącego

3.

Celina Jastrzębska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Koziki - Członek

4.

Justyna Jemielity, zgłoszona przez KW STRONNICTWO PRACY, zam. Stare Ratowo - Członek

5.

Kazimierz Korytkowski, zgłoszony przez KW SAMOOBRONA, zam. Śniadowo - Członek

6.

Tomasz Krajewski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Stare Ratowo - Członek

7.

Aneta Łuba, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Śniadowo - Członek

8.

Artur Modzelewski, zgłoszony przez KW JEDNOŚĆ NARODU, zam. Śniadowo - Członek

9.

Monika Truszkowska, zgłoszona przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Sierzputy-Marki - Członek

 

 

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej:

Szkoła Podstawowa, Szczepankowo 20

 

                Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej

      Nr 2 w Szczepankowie             

           /-/  Ewa Jemielity

 

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

NR 3 w Śniadowie

z dnia 27 września 2019r.

 

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej  powołanej  do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 13 października 2019 roku.

       Na podstawie art.182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), podaje się do wiadomości publicznej skład obwodowej komisji wyborczej

 

1.

Maria Borowiak-Wojsz, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Śniadowo - Przewodniczący

2.

Teresa Jadwiga Korytkowska, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Śniadowo - Zastępca Przewodniczącego

3.

Ewa Chomontowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Śniadowo - Członek

4.

Justyna Danowska, zgłoszona przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Konopki Monety - Członek

5.

Oskar Eliasz, zgłoszony przez KW JEDNOŚĆ NARODU, zam. Śniadowo - Członek

6.

Ewa Jastrzębska, zgłoszona przez KW STRONNICTWO PRACY, zam. Stare Duchny - Członek

7.

Aleksandra Jatczak, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam. Śniadowo - Członek

8.

Monika Ostrowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Śniadowo - Członek

9.

Dorota Przestrzelska, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Mężenin - Członek

 

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej:

Szkoła Podstawowa, ul. Łomżyńska 29, Śniadowo

 

            Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej

          Nr 3 w Śniadowie   

/-/ Maria Borowiak-Wojsz     

 

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

NR 4 w Śniadowie

z dnia 27 września 2019r.

 

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej  powołanej  do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 13 października 2019 roku.

         Na podstawie art.182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), podaje się do wiadomości publicznej skład obwodowej komisji wyborczej:

 

1.

Krystyna Jakacka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Śniadowo - Przewodniczący

2.

Irena Malicka, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Grabowo - Zastępca Przewodniczącego

3.

Anna Marzenna Gniazdowska, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Śniadowo - Członek

4.

Wioletta Jastrzębska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Koziki - Członek

5.

Beata Junkiewicz, zgłoszona przez KW STRONNICTWO PRACY, zam. Śniadowo - Członek

6.

Przemysław Kośnik, zgłoszony przez KW JEDNOŚĆ NARODU, zam. Śniadowo - Członek

7.

Kamil Nietupski, zgłoszony przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Łomża - Członek

8.

Jacek Przestrzelski, zgłoszony przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Mężenin - Członek

9.

Natalia Rutkowska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam. Stare Ratowo - Członek

 

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej:

Szkoła Podstawowa, ul. Łomżyńska 29, Śniadowo

 

                Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej

         Nr 4 w Śniadowie   

       /-/  Krystyna Jakacka

 

IINFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

NR 5 w Śniadowie

z dnia 27 września 2019r.

 

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej  powołanej  do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 13 października 2019 roku.

         Na podstawie art.182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), podaje się do wiadomości publicznej skład obwodowej komisji wyborczej:

 

1.

Anna Zalewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Śniadowo - Przewodniczący

2.

Bożena Zawistowska, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Śniadowo - Zastępca Przewodniczącego

3.

Martyna Borawska, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam. Stara Łomża Przy Szosie - Członek

4.

Patrycja Dąbkowska-Twarowska, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Stare Ratowo - Członek

5.

Agnieszka Krystyna Komorowska, zgłoszona przez KW STRONNICTWO PRACY, zam. Śniadowo - Członek

6.

Teresa Lipka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Śniadowo - Członek

7.

Tadeusz Modzelewski, zgłoszony przez KW JEDNOŚĆ NARODU, zam. Śniadowo - Członek

8.

Olga Obrycka, zgłoszona przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Łomża - Członek

9.

Izabela Wojsz, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Śniadowo - Członek

 

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej:

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Ostrołęcka 13, Śniadowo

 

            Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej

          Nr 5 w Śniadowie           

          /-/ Anna Zalewska