Kolejne drogi gminne będą realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych

2019-10-01 08:05
Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy dróg gminnych i powiatowych, które otrzymają dofinansowanie w ramach przeprowadzonego w sierpniu br. naboru do Funduszu Dróg Samorządowych.
Kolejne drogi gminne będą realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych

Środki finansowe z funduszy rządowych w tegorocznym naborze 6-krotnie przewyższają kwoty przeznaczane dotychczas na realizację dróg lokalnych.

W Starostwie Powiatowym w Łomży w dniu 30 września 2019 r. Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski wręczył samorządowcom z powiatu łomżyńskiego symboliczne tabliczki z określeniem otrzymanych kwot dofinansowania.

Symboliczny czek z dofinansowaniem w wysokości 865.657,05 zł otrzymał od Wojewody Podlaskiego – Wójt Gminy Rafał Pstrągowski.

Gmina Śniadowo w ramach prowadzonego naboru złożyła 2 wnioski i otrzymała dofinansowanie na realizację następujących dróg gminnych:

  • przebudowa drogi gminnej relacji Dębowo – Uśnik – Kolonia od km 0+000,00 do km 2+090,00, wartość zadania 1 272 016,72 zł, w tym dofinansowanie 636 008,36 zł, tj. 50 % całkowitych kosztów. Przewidywany termin wykonania zadania to czerwiec 2020 roku
  • przebudowa drogi gminnej w relacji Stare Szabły – Zawady (od granicy woj. Podlaskiego) od km 0+000 do km 0+659, wartość zadania 459 297,38 zł, w tym dofinansowanie 229 648,69 zł, tj. 50 % całkowitych kosztów. Przewidywany termin realizacji zadania to listopad 2019 r.

Gminy z terenu powiatu łomżyńskiego otrzymały dofinansowanie na realizację dróg lokalnych w wysokości 14,5 mln zł. Dofinansowanie w wysokości ponad 14 mln zł otrzymał także Powiat Łomżyński za przebudowę dróg powiatowych.

 

 FDS_2.jpg

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości: 4lomza.pl oraz mylomza.pl