50 lat razem - na dobre i na złe

2019-11-10 19:59
Spotkanie młodości z doświadczeniem. Złote Gody w gminie Śniadowo.
50 lat razem - na dobre i na złe

Przed godziną 12.00, w pierwszych ławach lewej nawy kościoła, jak zwykle na tej mszy, zasiadły dzieci przygotowujące się do przyjęcia Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. U kilkorga z nich dało się widzieć trzymane w rękach kartki, złożone na kształt laurek z widocznym napisem: 50 lat i rysunkiem czerwonego serca. Po ich prawej stronie, również w pierwszych ławach, zasiedli tajemniczy goście, których za chwilę powitał i przedstawił ks. Tomasz jako pary, które pół wieku temu przysięgały sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Zagadka laurek została rozwiązana. 

Sześć par obchodziło Złote Gody w gminie Śniadowo. Jubileuszowa uroczystość 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego rozpoczęła się w kościele w Śniadowie, uroczystą mszą świętą w intencji Jubilatów i ich rodzin, którą celebrował ks. proboszcz Tomasz Wilga w asyście ks. dr. Krzysztofa Chodkowskiego - dyrektora Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży - wywodzącego się z naszej parafii.

Pary zawarły związki małżeńskie w 1969 roku w kościołach w Śniadowie i Szczepankowie. 

Druga część uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie, gdzie Wójt Gminy – Rafał Pstrągowski powitał Jubilatów, dziękując im za godne i długie pożycie małżeńskie, dokonał uroczystego odznaczenia medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali:

  1. Bialuk Wanda i Edward
  2. Jadczak Wiesława i Władysław
  3. Jarnutowscy Stanisława Alina i Henryk
  4. Kupis Alina i Wacław
  5. Szabłowscy Janina i Henryk Wacław
  6. Tyszka Zofia i Kazimierz.

Parom, które doczekały „Złotych Godów” wręczono takżer pamiątkowe dyplomy od Wójta Gminy  oraz bukiety kwiatów.

W uroczystości wziął także udział Starosta łomżyński – Lech Marek Szabłowski, który w imieniu władz powiatowych złożył Jubilatom listy gratulacyjne i życzenia przeżycia jeszcze wielu wspaniałych lat.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością proboszcz ks. Tomasz Wilga i wikariusz ks. Tomasz Kurek oraz Przewodniczący Rady Gminy Śniadowo – Grzegorz Podgórski, Skarbnik Gminy Śniadowo – Ewa Szeląg, Sekretarz Gminy – Wiesław Jemielity, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Ewa Szabłowska, wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Śniadowie – Tomasz Szeląg.

Część artystyczną uroczystości uświetnił występ dzieci i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie pod przewodnictwem Dyrektor – Gabrieli Piszczatowskiej.

Goście zasiedli do uroczystego obiadu, była lampka szampana oraz gromkie 100 lat.

  • 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe 50 lat razem - na dobre i na złe