Posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów w Śniadowie

2019-11-27 13:16
W dniu 27 listopada 2019 roku w Urzędzie Gminy Śniadowo odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Łomżyńskiego.
Posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów w Śniadowie

Gospodarzem posiedzenia był Wójt Gminy Śniadowo - Rafał Pstrągowski.

Listopadowy Konwent był poświęcony następującym zagadnieniom:

  1. Organizacja współzawodnictwa sportowego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łomży.
  2. Omówienie możliwości budowy międzygminnego schroniska dla zwierząt.
  3. Rozważenie zasadności zorganizowania wspólnego dla gmin Domu Pomocy Społecznej.

Gościem Konwentu był Starosta Łomżyński - Lech Marek Szabłowski, a także Jacek Nowakowski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży i Zdzisław Dobrowolski - Przewodniczący Powiatowego Sxzkolnego Związku Sportowego w Łomży.

Podczas posiedzenia Wójtowie zgłosili uwagi odnośnie harmonogramu współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, w szczególności ograniczenia organizacji zawodów sportowych w dni świąteczne i organizowaniu zawodów w dni nauki szkolnej.

Przewodniczący PSZS wyjaśnił, że można zorganizować zawody w dni powszechne, ale wiąże się to z absencją dzieci na zajęciach szkolnych ze względu na dużą ilość dyscyplin sportowych objętych rywalizacją oraz ilością zawodów spowodowaną wielostopniowymi eliminacjami na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Wójtowie i Burmistrzowie zaapelowali o nie organizowanie zawodów sportowych w dni świąteczne i podjęli decyzję o przeanalizowaniu kalendarza sportowego pod względem ilości dyscyplin na szczeblu poszczególnych szkół bioracych udział we współzawodnictwie sportowym.

Konwent omówił także możliwość organizacji wspólnego schroniska dla zwierząt w powiecie łomżyńskim. W wyniku dyskusji ustalono, że wybudowanie wspólnego międzygminnego schroniska dla zwierząt ze względu na koszty oraz lokalizację będzie niemożliwe do zrealizowania. Wójtowie i Burmistrzowie zdecydowali o poszukiwaniu organizatora, który podjąłby się prowadzenia schroniska dla wszystkich gmin.

Podczas Konwentu omówiono także możliwość zorganizowania wspólnego dla gmin Domu Pomocy Społecznej. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przedstawili prawne aspekty prowadzenia takiego domu. Zebrani stwierdzili, że jest coraz większy problem w dostępności do istniejących Domów Pomocy Społecznej. Wójtowie i Burmistrzowie zobowiązali się do prowadzenia rozmów z obecnymi organizatorami opieki społecznej w powiecie łomżyńskim o możliwości zorganizowania takiego domu dla wszystkich gmin. Zaoferowali także przekazanie nieużytkowanego lokalu, który mógły być wykorzystany po odpowiedniej adaptacji do prawadzenia działalności w tym zakresie.

  • Posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów w Śniadowie Posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów w Śniadowie Posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów w Śniadowie