Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji

2019-12-23 00:35
Długo oczekiwana przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B Chojny-Szczepankowo-Osobne-Wierzbowo-Chomentowo-Śniadowo na odcinku Osobne-Śniadowo doczekała się realizacji.
Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji

Uroczyste otwarcie drogi z udziałem Ministra Edukacji Narodowej - Dariusza Piontkowskiego nastąpiło sobotę 21 grudnia 2019 r. W tej długo oczekiwanej uroczystości oprócz władz powiatu na czele ze Starostą Łomżyńskim - Lechem Szabłowskim uczestniczyly także Gminy Śniadowo z Rafałem Pstrągowskim - Wójtem Gminy oraz Grzegorzem Podgórskim - Przewodnczącym Rady Gminy Śniadowo. W przecięciu wstęgi uczestniczył także Wicemarszałek Województwa Podlaskiego - Marek Olbryś.

Uroczystego poświęcenia drogi dokonał Ks. Dariusz Wizner - Proboszcz Parafii w Szczepankowie.

Przebudowę drogi udało się zrealizować dzięki rządowej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

Wartość inwestycji wyniosła ponad 3 mln zł i obejmowała odcinek o dł. 2,8 km. Gmina Śniadowo uczestniczyła we współfinansowaniu tego zadania udzielając Powiatowi Łomżyńskiemu pomocy finansowej w wysokości 304.377 zł tj. 10 % wartości inwestycji.

  • Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji Droga powiatowa Osobne-Chomentowo doczekała się realizacji