Podsumowanie statystyczne roku 2019 w Gminie Śniadowo

2020-01-02 11:57
Początek roku to czas na pierwsze podsumowania statystyczne, m.in. w zakresie demografii na terenie Gminy Śniadowo
Podsumowanie statystyczne roku 2019 w Gminie Śniadowo

 W 2019 roku w Gminie Śniadowo urodziło się 52 dzieci tj. o 10 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. To drugi rok z rzędu kiedy odnotowano spadek urodzin na naszym terenie. Pomimo spadku ilość urodzeń utrzymuje się na dość wysokim poziomie.

Liczba urodzeń w ostatnich latach przedstawia się następująco:

2015 r.  - 45

2016 r. – 55

2017 r. – 64

2018 r. – 62

2019 r. - 52

Znaczny spadek ilości zgonów zanotowany w 2018 r. został zahamowany. W 2019 roku zarejestrowaliśmy 77 zgonów tj. o 9 zgonów więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Liczba zgonów w ostatnich latach przedstawia się następująco:

2015 r. – 61

2016 r. – 68

2017 r. – 82

2018 r. – 68

2019 r. - 77

W 2019 r. zanotowano po raz kolejny ujemny przyrost demograficzny, który wyniósł -25.

Należy zaznaczyć, że utrzymuje się od kilku lat malejąca liczba osób zamieszkałych na terenie gminy Śniadowo. W roku ubiegłym liczba mieszkańców zmniejszyła się o 23 osoby.

Liczba osób zamieszkałych przedstawia się następująco:

Na koniec 2015 r. – 5.602 osoby

Na koniec 2016 r. – 5.571 osób

Na koniec 2017 r. – 5.514 osób

Na koniec 2018 r. - 5.474 osoby

Na koniec 2019 r. – 5.451 osób

W ubiegłym roku zanotowaliśmy spadek ilości ślubów mieszkańców naszej gminy. W 2019 r. udzielonych zostało 53 śluby tj. o 13 mniej niż w roku poprzednim.

Ilość ślubów w ostatnich latach przedstawia się następująco:

2015 r. – 24

2016 r. – 38

2017 r. – 37

2018 r. - 66

2019 r. - 53

 W 2019 roku Gmina Śniadowo przyznała dla 991 osób świadczenie z programu Rodzina 500+. Kwota wypłaconych świadczeń w tym zakresie wyniosła 4.800.232,81 zł tj. o ponad 600 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Świadczeniem objętych zostało 569 rodzin z naszej gminy.

Na terenie Gminy już po raz drugi zostało wypłacone świadczenie z programu "Dobry start 300+". Programem objęto 660 dzieci, zaś suma wypłaconych świadczeń w tym zakresie wyniosła 198.000 zł.

W Gminie Śniadowo realizowany jest także program "Becikowe gminne". W 2019 roku zrealizowaliśmy 50 świadczeń dla nowonarodzonych dzieci na łączną kwotę 30.000 zł.