Informacja

2020-01-22 14:48
w sprawie uroczystości upamiętnienia wywózek na Sybir

Informujemy, że zainteresowani umieszczeniem swoich rodzin na pamiątkowej tablicy upamiętniającej osoby wywiezione na Sybir w czasie II Wojny Światowej powinni wpłacić odpowiednią kwotę na podane poniżej konto:

 

Nr rachunku: 

42 8757 0001 3904 2521 3000 0010

Odbiorca:

SYBIRACY ŚNIADOWO

W tytule przelewu należy podać nazwisko rodziny, które będzie umieszczone na tablicy

 

Termin dokonywania wpłat: 7 lutego 2020 roku