Aktualizacja rozkładu jazdy autobusów szkolnych

2020-01-30 08:58
od 4 lutego 2020 roku
Aktualizacja rozkładu jazdy autobusów szkolnych

Szkoła Podstawowa w Szczepankowie

Autobus: Usługi Transportowe M. Siedlecki

 

 

 

PRZYWOZY:

7:10 - w miejscowości Dębowo - Dębowo Kol - Uśnik Kol - Uśnik - Wszerzecz Kol - Wszerzecz Wieś - Młynik- Młynik Kol - Szczepankowo - Osobne - Szczepankowo Kol. - Szkoła Podstawowa Szczepankowo - 8:10

 

 ODWOZY:

13:45  (Szkoła Podstawowa w Szczepankowie) - Osobne - Szczepankowo Kol. - Młynik Kol - Młynik - Wszerzecz Wieś - Wszerzecz Kol - Uśnik - Uśnik Kol. - Dębowo Kol. - Dębowo - Szczepankowo

 14:50  (Szkoła Podstawowa w Szczepankowie) - Osobne - Szczepankowo Kol. - Młynik Kol - Młynik - Wszerzecz Wieś - Wszerzecz Kol - Uśnik - Uśnik Kol - Dębowo Kol - Dębowo - Szczepankowo

 


 

  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Śniadowie

 

Autobus MAN A01 - Nr rej. BLM 20952 - Kierowca: Jan Kamienowski

 

PRZYWOZY:

 

I-zmiana

6:30 -w miejscowości Jakać Młoda - Jakać Dworna - Stara Jakać- Szabły Młode - Stare Szabły -Jakać Borowa - Jakać Borki - Truszki - Śniadowo  - 7:05

7:15 - w miejscowości Stare Ratowo (Świetlica) -Stara Stacja- Stare Jemielite -- Jemielite Wypychy- Sierzputy Marki - Sierzputy Zagajne- Kołaczki - Koziki- Zagroby - Stare Konopki  -Konopki Młode - Śniadowo - 7:50

 

II-zmiana

Wyjazd ze Śniadowa - 8:40        

Śniadowo - Stare Ratowo (świetlica) - Stara Stacja - Stare Jemielite - Jemielite Wypychy -  Sierzputy Marki - Sierzputy Zagajne - Kołaczki  - Koziki - Zagroby - Stare Konopki - Konopki Młode - Żebry Kolonia - Żebry -Ratowo Piotrowo - Wierzbowo - Chomentowo -Śniadowo - 9:40

 

ODWOZY:

12:55 - wyjazd ze Śniadowa - Jakać Młoda - Jakać Dworna -Stara Jakać - Szabły Młode - Stare Szabły - Jakać Borki -Jakać Borowa -  Truszki - Śniadowo

13:50- wyjazd ze Śniadowa - Stara Stacja  - Stare Jemielite --  Jemielite Wypychy - Sierzputy Marki - Sierzputy Zagajne - Kołaczki  - Koziki --  Zagroby - Stare Konopki - Konopki Młode - Ratowo Piotrowo - Ratowo Piotrowo Kol -  Żebry Kol. - Żebry Wieś - Śniadowo

 14:45 - wyjazd ze Śniadowa - Jakać Młoda - Jakać Dworna -Stara Jakać - Szabły Młode - Stare Szabły - Jakać Borki -Jakać Borowa -  Truszki -Zalesie Wypychy -  Zalesie Poczynki

 15:40 -   wyjazd ze Śniadowa - Stara Stacja  - Stare Jemielite --  Jemielite Wypychy - Sierzputy Marki - Sierzputy Zagajne - Kołaczki  - Koziki --  Zagroby - Stare Konopki - Konopki Młode - Ratowo Piotrowo - Ratowo Piotrowo Kol -  Żebry Kol. - Żebry Wieś - Śniadowo

 


 

 

 

Autobus: Usługi Transportowe M. Siedlecki 

 

PRZYWOZY:

 

I zmiana

6:30 - w miejscowości Żebry Wieś - Żebry Kol. - Ratowo Piotrowo Kol. - Ratowo Piotrowo - Chomentowo -  Wierzbowo - Dębowo Wieś - Zalesie Wypychy - Śniadowo - 7:10

7:15 - w miejscowości Strzeszewo - Stara Jastrząbka - Jastrząbka Młoda - Brulin - Stare Duchny Kol. - Grabowo - Duchny Młode -  Stare Duchny - Olszewo - Mężenin -Śniadowo - 7:50

 

 II zmiana

Wyjazd ze Śniadowa - 8:30

Śniadowo - Mężenin - Olszewo - Stare Duchny - Duchny Młode - Grabowo - Stare Duchny Kol. - Brulin -  Strzeszewo - Stara Jastrząbka - Jastrząbka Młoda - Śniadowo - 9:00

Wyjazd ze Śniadowa - 9:05

Śniadowo - Jakać Młoda - Jakać Dworna - Stara Jakać - Szabły Młode - Stare Szabły - Jakać Borki -Jakać Borowa -  Truszki - Zalesie Wypychy - Dębowo - Śniadowo  9:40

 

ODWOZY:

 

12:55 - wyjazd ze Śniadowa -- Stare Ratowo (Świetlica) - Mężenin - Olszewo - Stare Duchny- Duchny Młode - Grabowo- Stare Duchny Kol. - Strzeszewo - Stara Jastrząbka - Jastrząbka Młoda- Brulin - Śniadowo

13:50 - wyjazd ze Śniadowa - Zalesie Wypychy - Zalesie Poczynki - Dębowo - Śniadowo

14:45 - wyjazd ze Śniadowa- Brulin - Jastrząbka Mł. -Stara Jastrząbka - Strzeszewo - Stare Duchny Kol -  Duchny Młode - Grabowo - Stare Duchny -  Olszewo - Mężenin - Śniadowo

15:30 - wyjazd ze Śniadowa - Chomentowo - Wierzbowo