Gmina Śniadowo inwestuje w odnawialne źródła energii

2020-02-10 10:31
Zarząd Województwa przyznał dotacje dla projektów, wykorzystujących odnawialne źródła energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
Gmina Śniadowo inwestuje w odnawialne źródła energii

Wśród 97 projektów, które otrzymały dofinansowanie jest również Gmina Śniadowo. Projekt został zgłoszony w konkursie w ramach działania 5.1 "Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii" na inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE.

Projekt obejmuje wybudowanie  instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną i cieplną na własne potrzeby gminy przy studni głębinowej w miejscowości Śniadowo oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Ratowo. 

Wartość projektu wynosi 291.137,62 zł, z czego dofinansowanie ze śroków europejskich wynosi 177.522,93 zł.

Bezpośrednim efektem projektu jest, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, które przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń i spadek emisji gazów cieplarnianych.

Logo.jpg