Targi Pracy

2020-02-24 08:03
Targi Pracy

  Uprzejmie informujemy, iż dnia 31.03.2020r. w godz.: 10.00 - 14.00 Powiatowy Urząd Pracy w Łomży organizuje TARGI PRACY pod honorowym patronatem Starosty Łomżyńskiego.
       Powyższe przedsięwzięcie odbędzie się w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.
       Targi  Pracy będą miały formę wystawienniczo–doradczą.  Wystawcy tj.  pracodawcy  krajowi,  instytucje i organizacje wspierające osoby bezrobotne i poszukujące pracy, osoby niepełnosprawne, młodzież, a także instytucje zajmujące się problematyką przedsiębiorczości będą miały doskonałą okazję do bezpośredniego spotkania z osobami bezrobotnymi   i poszukującymi pracy.
       Udział w Targach Pracy dla pracodawców/ instytucji stwarza możliwości skutecznego pozyskania pracowników, promocji firmy/ instytucji oraz przedstawienia oferty pracy,  umożliwia kreowanie pozytywnego wizerunku na rynku pracy, stanowi doskonałą okazję do nawiązania biznesowych kontaktów oraz stwarza możliwość upowszechnienia ofert edukacyjnych.
      Szczególną rangę wydarzenia podkreślają partnerzy organizacyjni Targów Pracy, którymi zostali:  Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży, Łomżyńska Izba Przemysłowo - Handlowa oraz Park Przemysłowy Łomża sp. z o. o.
      W przypadku zainteresowania udziałem w Targach Pracy prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 20 marca br. na adres  e-mail: ofertypracy@lomza.praca.gov.pl.
     Szczegółowe informacje dot. Targów Pracy dostępne są pod nr. tel. 86 215 80 15. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Targach Pracy oraz Regulamin uczestnictwa Wystawców w Targach Pracy znajdują się w załącznikach.