Komunikat ZGK - Koziki

2020-02-24 13:46
Komunikat ZGK - Koziki

Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie informuje mieszkańców wsi Koziki, iż w terminie od 25.02.2020r planowane są prace związane z wymianą wodomierzy u odbiorców wody.

W związku z powyższym proszę o udostępnianie dojścia do wodomierza upoważnionym pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Śniadowie. Pracownicy posiadają stosowne upoważnienia nadane przez Kierownika ZGK w Śniadowie.

W przypadku wątpliwości dotyczących wiarygodności  osoby mającej dokonać wymiany prosimy o kontakt z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Śniadowie pod nr tel. 86 224-15-76. 

 

Za w/w wymiany ZGK nie pobiera żadnych opłat.