Komputery do pracy zdalnej dla szkół

2020-04-16 12:21
W trudnym okresie walki z pandemią Covid-19 każda forma pomocy samorządom w funkcjonowaniu ich jednostek organizacyjnych jest bardzo potrzebna.
Komputery do pracy zdalnej dla szkół

zdalna szkola ue.JPG

W celu poprawy funkcjonowania nauki zdalnej na terenie naszej Gminy Śniadowo w czasie zawieszenia zajęć szkolnych, przystąpiliśmy do Programu Zdalna Szkoła, realizowanego przez rządowe Centrum Projektów Polska Cyfrowa.  

Wysokość środków, o które można było aplikować, ustaliło CPCC i była ona ściśle związana z liczbą uczniów w gminie. Gmina Śniadowo została zakwalifikowana do kategorii III, co oznaczało, że maksymalna kwota dofinansowania zakupu sprzętu do nauki zdalnej nie mogła przekroczyć 60.000 złotych. Od 1 kwietnia, drogą elektroniczną, można było składać wnioski na zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do organizacji nauczania na odległość. Organizator rekomendował zakup tabletów, laptopów i komputerów w kwocie nie przekraczającej odpowiednio 1500 i 3500 złotych.

W dniu 10 kwietnia CPCC opublikowało listę pozytywnie zaopiniowanych wniosków, na której znalazło się również Śniadowo. Kwota przyznana na doposażenie uczniów w sprzęt wyniosła 59.999,55 złotych.

Do szkół zakupiono 6 laptopów z oprogramowaniem Microsoft Office2019 oraz 18 komputerów typu All in One, zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym przez dyrektorów naszych placówek edukacyjnych.

Komputery trafiły już do uczniów, którzy nie mieli w ogóle możliwości pracy zdalnej. Sprzęt wspomoże również, w tym trudnym czasie, rodziny, w których z jednego komputera korzysta więcej niż trójka dzieci. Po zniesieniu zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkole, komputery wzbogacą szkolne pracownie komputerowe i korzystać z nich będą wszyscy uczniowie.

  • Komputery do pracy zdalnej dla szkół Komputery do pracy zdalnej dla szkół Komputery do pracy zdalnej dla szkół Komputery do pracy zdalnej dla szkół