Komunikat w sprawie obsługi interesantów od 4 maja br.

2020-04-29 09:21
Komunikat w sprawie obsługi interesantów od 4 maja br.

Komunikat

w sprawie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Śniadowo

 

Na podstawie art. 31 i art.33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 199o r.  o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz  § 13 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.697 i 750) wprowadzam następujące zasady obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Śniadowo:

  1. Urząd Gminy Śniadowo od dnia 4 maja 2020 roku realizuje wszystkie zadania  należące do kompetencji samorządu gminnego w sposób wyłączjący bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w 7.30 - 15.30.
  2. W budynku A (budynek główny urzędu) interesanci obsługiwani są w holu parteru budynku. W pomieszczeniu mogą przebywać jednocześnie 2 osoby.
  3. W budynku B (Referat Rozwoju Gospodarczego) interesanci obsługiwani są na zewnątrz poszczególnych pomieszczeń.
  4. Sprawy można również załatwiać w następujący sposób:
  5. a) drogą elektroniczną - za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz e-mailem na adres: sekretariat@sniadowo.pl
  6. b) pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 1, 18-411 Śniadowo,
  7. c) przez złożenie dokumentów w zamkniętych kopertach w skrzynce odbiorczej znajdującej się w holu budynku głównego Urzędu.
  8. d) telefonicznie pod numerami:

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste

86 2241568

Ewidencja ludności

86 2241569

Podatki

86 2241564

Gospodarka odpadami

86 2241566

Gospodarka nieruchomości, działalność gospodarcza, ochrona środowiska        

86 2241571

Zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka komunalna

86 2241570

Sekretariat

86 3090800

 

     

 Wójt Gminy Śniadowo

Rafał Pstrągowski