Gmina kultywuje tradycje

2020-04-30 07:35
Gmina kultywuje tradycje

W związku ze zbliżającą się 100 rocznicą wojny polsko-bolszewickiej Gmina Śniadowo odnowiła zbiorową mogiłę 26-ciu NN żołnierzy polskich, którzy w dniu  2 sierpnia 1920 roku zginęli w walce z bolszewickim najeźdźcą.

Mogiła poległych żolnierzy znajduje się na cmentarzu parafialnym w Śniadowie.

Odnowienie pomnika to kolejny element pamięci i krzewienia tradycji patriotycznych przez Gminę Śniadowo. Warto podkreślić, że gmina corocznie organizuje szereg uroczystości upamiętniająych niezłomną walkę narodu polskiego o wolność i niepodległość. Wśród tych uroczystgości należy wymienić obchody Święta Pułkowego na cześć żołnierzy 3 Pułku Strzelców Konnych, pikniki militarne, rocznice wybuchu II wojny światowej, msze polowe w miejscach poległych żołnierzy a także listopadowe obchody Święta Niepodległości.

Odnowienie mogiły na cmentarzu parafialnym w Śniadowie jest potwierdzeniem naszej pamięci o poległych żołnierzach walczących o wolną i niepodległą Polskę.

Pomnik.jpg

 

Pomnik przed renowacją.