Stanowisko Rady Gminy w sprawie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

2020-05-20 12:07
Stanowisko Rady Gminy w sprawie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Rada Gminy Śniadowo na sesji w dniu 14 maja 2020 roku podjęła stanowisko w sprawie zmiany decyzji przekształcającej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w jednoimienny Szpital Zakaźny.

Stanowisko zostało przekazane do Ministerwstwa Zdrowia, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 Stanowisko-Rady.png