Grafik przejazdów autobusów szkolnych - od 25.05.2020 r.

2020-05-22 12:50
Grafik przejazdów autobusów szkolnych - od 25.05.2020 r.

Autobus:  Kierowca: Jan Kamienowski

 OBOWIĄZUJE OD 25.05.2020 r.

SP Szczepankowo

 

PRZYWOZY:

8:10 –w miejscowości Dębowo – Uśnik – Wszerzecz Kol – Wszerzecz Wieś – Młynik– Młynik Kol – Szczepankowo – Szkoła Podstawowa Szczepankowo – 8:40

8:45 –  Szczepankowo Kol - Szkoła Podstawowa Szczepankowo – 8:55

 

ODWOZY:

14:05  (Szkoła Podstawowa w Szczepankowie) - Szczepankowo Kol. - Młynik Kol – Młynik – Wszerzecz Wieś – Wszerzecz Kol – Uśnik – Dębowo

 


 Autobus:   Kierowca: Jan Kamienowski

OBOWIĄZUJE OD 25.05.2020 r. w dniach: wtorek, środa, czwartek

Szkoła Podstawowa w Śniadowie

 

PRZYWOZY:

 7:30 – w miejscowości Jastrząbka Młoda – Brulin - Olszewo – Mężenin – Stare Ratowo (Świetlica) - Śniadowo– 7:50

 

ODWOZY:

10:05 – wyjazd ze Śniadowa – Stare Ratowo (Świetlica) - Mężenin – Olszewo – Brulin – Jastrząbka Młoda –  Śniadowo