Projekt założeń do planu

2020-06-15 13:18
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Śniadowo na lata 2020-2032
Projekt założeń do planu

      Na podstawie art. 19 ust. 6 Ustawy Prawo energetyczne Dz. U z 2019 poz. 868 wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Śniadowo  na lata 2020-2032. Jednocześnie informuje się, iż Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń. 

 

Dokument dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Śniadowo na lata 2020-2032