Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta

2020-07-01 07:52
Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta

 

Na wczorajszej sesji Rady Gminy Śniadowo radni rozpatrywali sprawozdanie finansowe  wraz z wykonaniem budżetu gminy za 2019 rok.

Rozpatrzenie sprawozdań poprzedzone zostało debatą nad raportem o stanie gminy w 2019 roku, który przedstawił Wójt – Rafał Pstrągowski.

Po zakończeniu debaty zostało przeprowadzone głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Radni Gminy Śniadowo jednogłośnie udzielili Wójtowi wotum zaufania.

Slide4.JPG 

W dalszej części sesji zgodnie z procedurą samorządową Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad absolutorium dla Wójta Gminy. Po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za 2019 rok, wniosku Komisji o udzielenie absolutorium a także opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w przedmiotowej sprawie radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Śniadowo absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.

Sesja Rady Gminy z zachowaniem reżimu sanitarnego odbyła się z udziałem sołtysów w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Śniadowie.

 

Nagranie z XVII sesji Rady Gminy