Informacja o godzinach pracy komisji wyborczych

2020-07-07 07:45

 

I N F O R M A C J A

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1

z siedzibą: Szkoła Podstawowa, Szczepankowo 20, 18-411 Śniadowo

 

w składzie:

1) Hanna Kupis - Przewodniczący

2) Bożena Baczewska - Zastępca Przewodniczącego

3) Aneta Gawkowska - Członek

4) Katarzyna Grześ - Członek

5) Dawid Malinowski - Członek

6) Eugeniusz Wojsz - Członek

 

informuje, że w dniu głosowania 12 lipca 2020 r., rozpocznie pracę o godzinie 6°°

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Hanna Kupis

 

 

I N F O R M A C J A

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2

z siedzibą: Szkoła Podstawowa, Szczepankowo 20, 18-411 Śniadowo

 

w składzie:

1) Ewa Jakubiak - Przewodniczący

2) Teresa Jadwiga Korytkowska - Zastępca Przewodniczącego

3) Krystyna Florczyk - Członek

4) Natalia Gosiewska - Członek

5) Teresa Lipka - Członek

6) Elżbieta Mierzejewska - Członek

 

informuje, że w dniu głosowania 12 lipca 2020 r., rozpocznie pracę o godzinie 6°°

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Ewa Jakubiak

 

 

I N F O R M A C J A

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3

z siedzibą: Szkoła Podstawowa, ul. Łomżyńska 29, 18-411 Śniadowo

 

w składzie:

1) Emilia Uryn-Cwalina - Przewodniczący

2) Zofia Wysocka - Zastępca Przewodniczącego

3) Milena Czartoryjska - Członek

4) Teresa Dobrzyńska - Członek

5) Anna Marzenna Gniazdowska - Członek

6) Nina Bogumiła Rutkowska - Członek

7) Justyna Uryn – Członek

8) Joanna Wądołkowska - Członek

 

informuje, że w dniu głosowania 12 lipca 2020 r., rozpocznie pracę o godzinie 6°°

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Emilia Uryn-Cwalina

 

 

I N F O R M A C J A

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4

z siedzibą: Szkoła Podstawowa, ul. Łomżyńska 29, 18-411 Śniadowo

 

w składzie:

1) Małgorzata Krajewska - Przewodniczący

2) Ewa Chomontowska - Zastępca Przewodniczącego

3) Agnieszka Gosiewska - Członek

4) Celina Jastrzębska - Członek

5) Ewa Jastrzębska - Członek

6) Dorota Zalewska - Członek

7) Katarzyna Karwowska - Członek

8) Agata Wyrzykowska - Członek

 

informuje, że w dniu głosowania 12 lipca 2020 r., rozpocznie pracę o godzinie 6°°

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Małgorzata Krajewska

 

 

I N F O R M A C J A

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5

z siedzibą: Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Ostrołęcka 13, 18-411 Śniadowo

 

w składzie:

1) Anna Zalewska - Przewodniczący

2) Barbara Zaremba - Zastępca Przewodniczącego

3) Maria Borowiak-Wojsz - Członek

4) Milena Dąbrowska - Członek

5) Stanisław Jakacki - Członek

6) Agnieszka Krystyna Komorowska - Członek

7) Izabela Malinowska - Członek

8) Zdzisław Zaremba - Członek

9) Tomasz Żebrowski - Członek

 

informuje, że w dniu głosowania 12 lipca 2020 r., rozpocznie pracę o godzinie 6°°

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Anna Zalewska