Biorąc udział w wyborach możemy wygrać wyposażenie świetlic

2020-07-07 13:31
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłosił „Konkurs profrekwencyjnyw wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla gmin z województwa podlaskiego.
Biorąc udział w wyborach możemy wygrać wyposażenie świetlic

Każda z 10 gmin z naszego województwa, która uzyska najwyższą procentową frekwencję wyborczą w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, otrzyma dotację z budżetu województwa w kwocie 50 tys. zł na remont i wyposażenie świetlic zlokalizowanych właśnie w tych gminach.

Konkurs ma na celu propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Województwa Podlaskiego a najbardziej aktywne gminy w województwie wyróżnione zostaną dotacją na wyposażenie świetlic w gminach.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Naszej gminy na wybory.

Frekwencja ma znaczenie !!!

puchar_gmin_plakat.jpg