Podlaski e-bazarek

2020-08-07 13:01
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie uruchomił nową formę swojej działalności – Podlaski e-bazarek.
Podlaski e-bazarek

Zapraszamy rolników, wytwórców regionalnej i ekologicznej żywności, Koła Gospodyń Wiejskich, twórców rękodzieła ludowego, usługodawców usług rolniczych i związanych z rolnictwem oraz wszystkich konsumentów do korzystania z podlaskiego e-bazarku. Chcemy umożliwić Wam sprzedaż, zakup produktów lub usług bez udziału pośredników, w dowolnym czasie i miejscu.

Strona e-bazarku znajduje się pod adresem podlaskiebazarek.pl. Przeglądając poszczególne zakładki można dowiedzieć się co oferują inni do sprzedaży i jakie są ceny. W stałych rubrykach zamieszczać będziemy wiele informacji o targowiskach, producentach, gospodarstwach agroturystycznych. Żeby zamieścić swoją ofertę trzeba zarejestrować się. Nie jest to skomplikowane, a w razie potrzeby pomogą specjaliści ODR. Podlaski e-bazarek jest częścią ogólnopolskiego e- bazarku. Żeby zobaczyć co oferują w innych województwach trzeba skorzystać z adresu polskiebazarek.pl. Wchodząc na poszczególne województwa na mapie zobaczymy ich oferty. W ten sam sposób mieszkańcy innych województw będą zapoznawać się z ofertami z naszego województwa.


Mamy nadzieję, że ta forma zyska szerokie grono odbiorców i ogólną akceptację.

 bazarek.jpg

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

w Szepietowie