Aktualizacja od 14 IX ! Harmonogram dowozów do szkół - zmiana dla SP w Szczepankowie

2020-08-27 12:47
Aktualizacja od 14 IX ! Harmonogram dowozów do szkół - zmiana dla SP w Szczepankowie

GRAFIK PRZEJAZDÓW

Autobus: Usługi Transportowe M. Siedlecki

OBOWIĄZUJE OD 07.09.2020 r.

 

PRZYWOZY:

ZSP Śniadowo

6:30 – w miejscowości Szabły Młode - Stara Jakać - Jakać Dworna - Jakać Młoda - Śniadowo

SP Szczepankowo

7:00 – w miejscowości Dębowo – Dębowo Kol – Uśnik Kol – Uśnik – Wszerzecz Kol – Wszerzecz Wieś – Młynik– Młynik Kol – Szczepankowo – Osobne – Szkoła Podstawowa Szczepankowo – 7:40

7:50 – w miejscowości Dębowo – Dębowo Kol – Uśnik Kol – Uśnik – Wszerzecz Kol – Wszerzecz Wieś – Młynik– Młynik Kol – Szczepankowo – Osobne – Szkoła Podstawowa Szczepankowo – 8:30

  

ODWOZY:

13:55  (Szkoła Podstawowa w Szczepankowie) - Osobne - Młynik Kol – Młynik – Wszerzecz Wieś – Wszerzecz Kol – Uśnik – Uśnik Kol – Dębowo Kol – Dębowo– Szczepankowo

14:50  (Szkoła Podstawowa w Szczepankowie) - Osobne – Młynik Kol – Młynik – Wszerzecz Wieś – Wszerzecz Kol – Uśnik – Uśnik Kol – Dębowo Kol – Dębowo - Szczepankowo

ZSP Śniadowo

15:50  (Szkoła Podstawowa w Śniadowie) - Mężenin - Olszewo - Stare Duchny - Duchny Młode - Brulin - Jastrząbka Młoda - Stara Jastrząbka

 

 

GRAFIK PRZEJAZDÓW

Autobus MAN A01 – Nr rej. BLM 20952 – Kierowca: Jan Kamienowski

OBOWIĄZUJE OD 07.09.2020 r.

 

ZSP Śniadowo

PRZYWOZY:

I-zmiana

6:30   Stare Szabły – Jakać Borowa – Jakać Borki – Truszki - Śniadowo 7:00

7:05   Stara Stacja – Stare Jemielite –– Jemielite Wypychy– Sierzputy Marki – Sierzputy Zagajne – Kołaczki - Koziki –  Śniadowo 7:30

7:40   Zagroby – Stare Konopki - Konopki Młode - Śniadowo 8:00

II-zmiana

Wyjazd ze Śniadowa – 8:40 - Stara Stacja - Stare Jemielite – Jemielite Wypychy - Sierzputy Marki - Sierzputy Zagajne - Kołaczki – Koziki – Zagroby - Stare Konopki - Konopki Młode - Żebry Kolonia – Żebry - Ratowo Piotrowo – Wierzbowo - Chomentowo – Śniadowo – 9:40

 

ODWOZY:

12:55 - wyjazd ze Śniadowa – Jakać Młoda – Jakać Dworna – Stara Jakać - Szabły Młode – Stare Szabły – Jakać Borki – Jakać Borowa - Truszki - Śniadowo

13:50– wyjazd ze Śniadowa - Stara Stacja - Stare Jemielite - Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki – Sierzputy Zagajne - Kołaczki - Koziki – Zagroby – Stare Konopki – Konopki Młode - Ratowo Piotrowo – Ratowo Piotrowo Kol - Żebry Kol. - Żebry Wieś - Śniadowo

14:45 - wyjazd ze Śniadowa – Jakać Młoda – Jakać Dworna – Stara Jakać - Szabły Młode – Stare Szabły – Jakać Borki – Jakać Borowa - Truszki - Zalesie Wypychy - Zalesie Poczynki

15:40 –   wyjazd ze Śniadowa - Stara Stacja - Stare Jemielite – Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki – Sierzputy Zagajne - Kołaczki – Koziki – Zagroby – Stare Konopki – Konopki Młode - Ratowo Piotrowo – Ratowo Piotrowo Kol. - Żebry Kol. - Żebry Wieś - Śniadowo

 

GRAFIK PRZEJAZDÓW

 Autobus: Usługi Transportowe M. Siedlecki (J. Żurek)

OBOWIĄZUJE OD 07.09.2020 r.

 

ZSP Śniadowo

PRZYWOZY:

I-zmiana

6:30 w miejscowości Żebry Wieś – Żebry Kol. – Ratowo Piotrowo Kol. - Ratowo Piotrowo - Śniadowo 6:40

6:45 Chomentowo –  Wierzbowo – Dębowo Wieś - Zalesie Wypychy –– Śniadowo – 7:10

7:20 w miejscowości Strzeszewo – Stara Jastrząbka – Jastrząbka Młoda – Brulin 7:30

7:35  Stare Duchny Kol. – Grabowo – Duchny Młode - Stare Duchny – Olszewo – Mężenin - Śniadowo– 7:55

 

II-zmiana

Wyjazd ze Śniadowa-  8:20 - Mężenin – Olszewo – Stare Duchny – Duchny Młode –  Stare Duchny Kol. – Brulin -   Stara Jastrząbka – Jastrząbka Młoda Śniadowo 8:50

Wyjazd ze Śniadowa - 8:55 – Jakać Młoda – Jakać Dworna - Stara Jakać – Szabły Młode – Stare Szabły – Jakać Borki –Jakać Borowa -  Truszki – Zalesie Wypychy  Zalesie Poczynki - Dębowo - Śniadowo  9:30

 

ODWOZY:

 

12:55 – wyjazd ze Śniadowa  - Mężenin – Olszewo – Stare Duchny– Duchny Młode – Grabowo– Stare Duchny Kol. – Strzeszewo – Stara Jastrząbka – Jastrząbka Młoda– Brulin – Śniadowo

13:50 - wyjazd ze Śniadowa – Chomentowo – Wierzbowo – Dębowo – Zalesie Poczynki - Zalesie Wypychy – Śniadowo

14:45- wyjazd ze Śniadowa- Brulin – Jastrząbka Mł. -Stara Jastrząbka – Strzeszewo - Stare Duchny Kol -  Duchny Młode – Grabowo – Stare Duchny -  Olszewo –– Mężenin – Śniadowo

15:30 - wyjazd ze Śniadowa – Chomentowo – Wierzbowo - Dębowo - Zalesie Wypychy - Truszki - Jakać Borki - Jakać Borowa - Stare Szabły - Szabły Młode - Stara Jakać - Jakać Dworna - Jakać Młoda