Spotkanie informacyjne w sprawie budowy gazociągu "Litwa-Polska"

2020-09-11 11:48
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy gazociągu

W świetlicy wiejskiej w m. Stare Ratowo w dniu 10 września br. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, tj. odcinek południowy gazociągu Polska – Litwa”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele inwestora firmy "GAZ-System", generalnego wykonawcy firmy PORR SA, a także przedstawiciele Gminy Śniadowo i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz mieszkańców z terenu Gminy Śniadowo z obrębów: Jemielite Wypychy, Sierzputy Marki, Sierzputy Zagajne, Konopki Młode, Stare Konopki, Zagroby i Szczepankowo, przez które realizowany będzie gazociąg.

Przedstawiciel inwestora poinformował zebranych o uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń na budowę oraz wyłonieniu w przetargu nieograniczonym wykonawcy tej inwestycji.

Z oświadczenia inwestora wynika, że w najbliższym czasie właściele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o stawieniu się na gruncie w celu spisania stanu nieruchomości. Protokół opisujący stan nieruchomości będzie podstawą do wypłaty odszkodowania. Szacowania strat dokona rzeczoznawca majątkowy powołany przez Wojewodę Podlaskiego. Odszkodowanie obejmować będzie zarówno szkody fizyczne, jak i szkody prawne.

Planowane rozpoczęcie prac budowlanych przewidywane jest późną jesienią bieżącego roku. Właściciele nieruchomości, przez które przebiegał będzie gazociąg zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu w ciągu 15 dni do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Łomży, ze względu na zmniejszenie powierzchni uprawy zgłoszonej we wniosku o dopłaty bezpośrednie. Zmniejszone dopłaty będą zrekompensowane w decyzji odszkodowawczej wydanej przez Wojewodę.

Planowane zakończenie inwestycji planowane jest w kwietniu 2022 roku.

  • Spotkanie informacyjne w sprawie budowy gazociągu Spotkanie informacyjne w sprawie budowy gazociągu Spotkanie informacyjne w sprawie budowy gazociągu