XVIII sesja Rady Gminy Śniadowo VIII kadencji

2020-09-28 20:28
24 września 2020 roku o godz. 11:00 w nowej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szczepankowie odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Śniadowo VIII kadencji.
XVIII sesja Rady Gminy Śniadowo VIII kadencji

Radni podczas wyjazdowej sesji mieli okazję zapoznać się z efektami nowozrealizowanej inwestycji gminnej w postaci długo oczekiwanej przez społeczność lokalną miejscowości Szczepankowo Sali Gimnastycznej.

Radni podzielili zadowolenie dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców, uczniów a także mieszkańców z poprawy jakości edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Szczepankowie.

W ramach inwestycji oprócz sali gimnastycznej wykonane zostało także zaplecze z przestronnymi szatniami, łazienkami z natryskami i pomieszczeniami technicznymi.

XVIII sesja Rady Gminy to kolejne posiedzenie wyjazdowe związane z trwającą modernizacją Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie, gdzie zazwyczaj odbywają się zebrania radnych.

Podczas posiedzenia w Szczepankowie radni podjęli uchwały m.inn. w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na 2020 rok;

b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;

c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Śniadowo w roku szkolnym 2020/2021;

d) przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Śniadowo na lata 2020-2035.

  • XVIII sesja Rady Gminy Śniadowo VIII kadencji XVIII sesja Rady Gminy Śniadowo VIII kadencji XVIII sesja Rady Gminy Śniadowo VIII kadencji XVIII sesja Rady Gminy Śniadowo VIII kadencji XVIII sesja Rady Gminy Śniadowo VIII kadencji XVIII sesja Rady Gminy Śniadowo VIII kadencji XVIII sesja Rady Gminy Śniadowo VIII kadencji XVIII sesja Rady Gminy Śniadowo VIII kadencji