Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych

2021-02-11 10:59
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Śniadowo

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych Gminy Śniadowo, określa się następujące terminy:
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin od dnia 22 lutego do 19 marca 2021r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin od dnia 22 marca do 26 marca 2021r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin dnia 29 marca 2021r.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz pierwszej klasy szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – termin od dnia 30 marca do 1 kwietnia 2021r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin 7 kwietnia 2021r.
 1. W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Śniadowo jest organem prowadzącym, określa się następujące terminy:
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do punktu przedszkolnego, publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – termin od dnia 4 maja do 14 maja 2021r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – termin od dnia 17 maja do 21 maja 2021r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – termin dnia 24 maja 2021r.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz pierwszej klasy szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia – termin od dnia 25 maja do 28 maja 2021r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – termin 2 czerwca 2021r.