Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego

2021-02-15 15:02
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 12 lutego 2021 roku postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, dotację w wysokości 70.000zł. na realizację zadania „ Przygotowanie i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym drużyn młodzieżowych i seniorskich z terenu Gminy Śniadowo oraz prowadzenie szkoleń, treningów i upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Śniadowo ”, otrzymał Klub Sportowy Śniadowo z siedzibą w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo.

Komisja konkursowa powołana do rozpatrzenia ofert, wysoko oceniła dotychczasowe doświadczenie Klubu w realizacji podobnych przedsięwzięć, uznając je za gwarancję realizacji zadania oraz kontynuację poprzedniego przedsięwzięcia.

 

z up. Wójta

mgr Wiesław Jemielity

Sekretarz Gminy Śniadowo

Załączniki

  1. Informacja