Dopłaty obszarowe 2021 - szkolenie online

2021-03-23 10:47
Dopłaty obszarowe 2021 - szkolenie online

Szanowni mieszkańcy Gminy Śniadowo. Drodzy rolnicy!

Rozpoczął się czas składania wniosków o dopłaty obszarowe. Każdego roku zapraszaliśmy Was na szkolenie w celu omówienia zmian jakie przynosi kolejna kampania. Obecnie z powodu pandemii chcemy was poinformować, że :

- Najważniejszą zmianą jest konieczność złożenia wniosków o dopłaty przez wszystkich rolników. Agencja wycofała się ze składania oświadczeń.

(w latach 2018-2020 rolnicy  zamiast wniosku o przyznanie płatności na dany rok mogli złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian w danym roku w porównaniu z rokiem poprzednim)

- Wnioski można składać tylko przez aplikację  e-Wniosek Plus w wersji elektronicznej.

(od 2021 roku nie ma możliwości złożenia Wniosku o dopłaty bezpośrednie w wersji papierowej.)

- Na każdej działce rolnej trzeba deklarować faktyczną uprawę.

(w poprzednich latach w gospodarstwach poniżej 10 ha gruntów ornych można było pisać uprawa jpo).

 W celu omówienia wszystkich zmian dotyczących dopłat bezpośrednich, w dniu 06 kwietnia 2021 r o godzinie 13.00 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego  w Łomży organizuje i zaprasza rolników z terenu gminy Śniadowo na szkolenie on-line.  

Każdy, kto chce wziąć udział w szkoleniu proszony jest o wysłanie swojego adresu e-mail do doradcy PZDR Łomża  na adres hsledziewski@odr-szepietowo.pl do dnia 31 marca 2021. Po tym terminie każda zgłoszona osoba otrzyma link, na który należy zalogować się 06 kwietnia przed godz.13 i uczestniczyć w szkoleniu. Aby przyśpieszyć logowanie można wcześniej ściągnąć na komputer lub smartfona aplikację zoom która będzie obsługiwała szkolenie.

 Ponadto informujemy, iż profesjonalnie świadczymy usługi wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Każdy, kto zechce skorzystać z naszej usługi proszony jest o kontakt telefoniczny pod nr 502 477 922 w celu ustalenia terminu wypełnienia wniosku OB.

ODR.jpg

 

 Henryk Śledziewski

 p.o. Kierownik

Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego  w Łomży