Obsługa interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej

2021-03-25 13:28
Obsługa interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej

       I N F O R M A C J A

 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 obsługa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie odbywa się poprzez:

  • kontakt telefoniczny,
  • pocztę elektroniczną,
  • osobisty po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

 

Numer telefonu do kontaktu:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej :

86 22 41 575

ops@sniadowo.pl

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej :

86 217 61 49

86 22 41 574

Świadczenia rodzinne:

86 22 41 572