Informacja o odczytach wodomierzy

2021-03-31 10:51
Informacja o odczytach wodomierzy

KOMUNIKAT

 

W imieniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Śniadowie informuję, że w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa od dnia 01.04.2021 r.  do odwołania odczyty wodomierzy u odbiorców wody i ścieków będą dokonywane na podstawie wartości prognozowych zużyć. Ma to na celu zapobieganie absencji pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie niezawodności działania urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych oraz jakości dostarczanej wody.

Jednocześnie informuję, że faktury za świadczone usługi będą dostarczane korespondencyjnie za pomocą poczty oraz przez konserwatorów. Stany wodomierzy  można także zgłaszać telefonicznie do konserwatorów oraz biura ZGK w Śniadowie.

Biuro ZGK w Śniadowie – 86 – 224 – 15 - 76

Konserwator M. Zaborszczyk – 514 – 336 - 842

Konserwator G. Jaworowski –  797 - 657 - 576

 

Kierownik Zakladu - Justyna Jemielity

 

Śniadowo, 31.03.2021 r