ANKIETA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH WYNAJMEM LOKALU MIESZKALNEGO

2021-05-07 10:14
ANKIETA  DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH WYNAJMEM LOKALU MIESZKALNEGO

Szanowni Państwo,

informuję, że Gmina  Śniadowo  rozważa możliwość ubiegania się o środki finansowe z rządowego programu pn.„Program budownictwa socjalnego i komunalnego”, z Funduszu Dopłat na budowę bloku komunalnego. W związku z dążeniem państwa do poprawy dostępności mieszkań z przeznaczeniem na wynajem, pojawiły się możliwości budowy zasobu mieszkaniowego kierowanego do nisko i średnio zarabiających nie posiadających tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego/domu, a ich dochody są zbyt niskie, aby wynająć lub kupić mieszkanie na rynku komercyjnym. W ramach tego programu istnieje możliwość wybudowania bloku wielorodzinnego składającego się z mieszkań kompletnie wykończonych i wyposażonych w standardzie „pod klucz”.

Rzeczywista stawka czynszu będzie znana dopiero po wyborze wykonawcy i uzależniona będzie od rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, kosztów wywozu odpadów oraz mediów (woda, ścieki, energia elektryczna i gaz), w zależności od indywidualnego zużycia. 
 
Osoby, które są zainteresowane przystąpieniem do programu, prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety i dostarczenie jej  do urzędu gminy Śniadowo do 2 czerwca 2021 roku.
Ankieta pozwoli określić skalę zainteresowania ofertą mieszkaniową wśród społeczności lokalnej.

Informacje pozyskane w badaniu ankietowym będą przydatne przy opracowaniu projektu budowlanego, pozwolą ustalić potrzebną strukturę i wielkość mieszkań. Nabór osób zainteresowanych odbywać się będzie w odrębnym postępowaniu.

Ankietę można pobrać poniżej oraz otrzymać w wersji papierowej, w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, pok. nr 11 budynek B lub na korytarzu urzędu w budynku A.

Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i dostarczenie jej w terminie do 2 czerwca 2021 r.
Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 862241570.

Załączniki

  1. Ankieta