Wizytacja realizowanych inwestycji drogowych

2021-10-13 09:45
Wizytacja realizowanych inwestycji drogowych

W dniu 8 października 2021 r. Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski oraz Wójt Gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski wraz z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Krzysztofem Święckim dokonali przeglądu aktualnie realizowanych zadań drogowych na terenie Gminy Śniadowo.

Samorządowcy odwiedzili m.in.: przebudowywaną na odcinku 1 km drogę powiatową nr 1942B do m. Koziki, gm. Śniadowo dofinansowaną w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przy inwestycji tej zastosowano do podbudowy nawierzchni drogi technologię MCE, która pozwala na modernizację dróg metodą recyklingu. Polega ona na dokładnym przetworzeniu istniejącej powierzchni drogi. Zniszczone podłoże zostaje ściągnięte, a następnie położone na nowo. Zachowana zostaje elastyczność i stabilność poprzedniego gruntu, dostaje ono jednak “nowe życie”, pozbywając się wszelkich spękań i nierówności. Rozwiązanie to pozwala na rezygnację z wydobywania i przywożenia kolejnych materiałów – wszystko znajduje się na miejscu. Zarówno ilość wykorzystanej energii, jak i wytworzonych odpadów, jest znacznie mniejsza niż w przypadku metod standardowych. Wszystko to sprawia, że technologia MCE jest przyjazna dla środowiska i w pełni ekologiczna, a cały proces umożliwia znaczne przyspieszenie robót drogowych.

Władze samorządowe odwiedzili także drogę powiatową nr 1996B ul. Łomżyńska w Śniadowie w miejscu planowanej przebudowy skrzyżowania prostego na skrzyżowanie typu rondo.

  • Wizytacja realizowanych inwestycji drogowych Wizytacja realizowanych inwestycji drogowych