Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie

2021-10-17 13:12
Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie

Szkoła Podstawowa w Szczepankowie w dniu 15 października 2021 r. była świadkiem podniosłej i wzruszającej uroczystości nadania imienia „Polskie Dzieci Sybiru”, przekazania sztandaru i oddania do użytku nowo wybudowanej sali gimnastycznej.

Marzenia społeczności Szczepankowa o w pełni funkcjonalnej i kompleksowo wyposażonej szkole właśnie się spełniły. W latach 90-tych szkoła funkcjonowała w 2-ch budynkach  ogrzewanych piecami kaflowymi. W 2001 roku w wyniku podjętej decyzji przez Gminę Śniadowo przy udziale Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej  udało się wybudować budynek w obecnym kształcie. Dopełnieniem marzeń społeczności szkolnej była decyzja Wójta - Rafała Pstrągowskiego z 2018 roku wsparta przez uprzednią Radę Gminy o budowie profesjonalnej sali gimnastycznej, która po 2-latach została zrealizowana. Sala gimnastyczna o wym. 12x25 m z pełnym zapleczem socjalnym o wartości ponad 2 mln zł będzie areną nie tylko zmagań sportowych ale również wszystkich uroczystości szkolnych – stwierdził Dyrektor Szkoły Arkadiusz Twardowski.

Podniosłe uroczystości jakie przeżywaliśmy w Szczepankowie rozpoczęły się od mszy świętej sprawowanej w intencji uczniów, nauczycieli, rodziców a także społeczności lokalnej, podczas której Ks. Dariusz Wizner – Proboszcz Parafii pw. Św. Wojciech BM w Szczepankowie poświęcił sztandar nadany Szkole Podstawowej w Szczepankowie.

Po uroczystej mszy wszyscy zgromadzeni udali się na plac przed budynkiem szkoły, gdzie Grupa Chorągwiarska działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie zaprezentowała barwny i spontaniczny pokaz żonglerki chorągwiami, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem tłumnie obserwujących uczestników uroczystości.

Po niezapomnianym pokazie przyszedł czas na oficjalne uroczystości w sali gimnastycznej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu sybiraków przez chór szkolny i krótkim wprowadzeniu do dzisiejszej uroczystości przez Dyrektora – Arkadiusza Twardowskiego, Wójt Gminy - Rafał Pstrągowski gorąco przywitał przybyłych gości, w szczególności Pana Dariusza Piontkowskiego – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, parlamentarzystów: Jarosława Zielińskiego, Lecha Kołakowskiego i Stefana Krajewskiego, Panią Poseł poprzedniej kadencji – Bernadetę Krynicką, Panią Kurator Oświaty – Beatę Pietruszkę, Panią Agnieszkę Muzyk – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, Pana Lecha Szabłowskiego – Starostę Łomżyńskiego, radnych gminy na czele z Przewodniczącym - Grzegorzem Podgórskim a także innych przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej a także przedstawicieli Związku Sybiraków i rodziny Sybiraków uczestniczących w uroczystościach. Wójt Gminy serdecznie podziękował Panu Ministrowi, parlamentarzystom, przedstawicielom administracji rządowej i samorządowej za wspieranie wszelkich inicjatyw gminnych, dzięki którym realizowane są inwestycje służące mieszkańcom naszej gminy. Oddzielne podziękowania Wójt  Rafał Pstrągowski skierował na ręce na Pani Bernadety Krynickiej - Poseł poprzedniej kadencji Sejmu, która szczególnie zaangażowała się w pozyskanie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej w Szczepankowie.

Pierwszą częścią uroczystości było otwarcie sali gimnastycznej. Wójt Gminy i Dyrektor Szkoły w towarzystwie znamienitych gości uroczyście przecięli symboliczną wstęgę, zaś Ksiądz Dariusz Wizner poświęcił budynek hali sportowej.

Część artystyczna zaprezentowana przez uczniów szkoły wprowadziła zgromadzonych w patriotyczny nastrój będącym wstępem do nadania imienia Polskich Dzieci Sybiru Szkole Podstawowej w Szczepankowie. Społeczność szkolna już od kilku lat nosiła się z zamiarem nadania szkole imienia. Liczni mieszkańcy Szczepankowa w okresie II wojny światowej doświadczyli wywózki na nieludzką ziemię. Ta inspiracja spowodowała, że Rada Pedagogiczna wystąpił z wnioskiem o nadanie imienia Polskich Dzieci Sybiru. Przedmiotową uchwałę jednogłośnie poparła Rada Gminy Śniadowo a jej treść uroczyście odczytał Przewodniczący – Grzegorz Podgórski, po czym wręczył uchwałę na ręce Dyrektora Szkoły.

Przed uroczystym przekazaniem sztandaru został on zaprezentowany przez poczet sztandarowy złożony z nauczycieli szkoły wszystkim zgromadzonym, po czym zaproszeni gości oraz fundatorzy zostali poproszeni o symboliczne wbicie gwoździ oraz wpisanie się do księgi upamiętniającej tę uroczystość.

Następnie Minister – Dariusz Piontkowski przekazał sztandar Dyrektorowi Szkoły, który w dalszej kolejności przekazał go pocztowi sztandarowemu składającego się z uczniów szkoły. Po odebraniu sztandaru przedstawiciele poszczególnych klas złożyli uroczyste ślubowanie.

Niezapomniane wrażenia wywarła na gościach część artystyczna w wykonaniu uczniów, odnosząca się do bolesnej historii lat wojennych powiązana z przymusową wywózką mieszkańców Szczepankowa na Syberię. Wzruszenie i łzy w oczach, w szczególności Sybiraków można było zauważyć podczas nostalgicznie zaprezentowanych przez chór szkolny utworów, m.in. hymnu Sybiraków i piosenki autorstwa Jana Pietrzaka „Jest takie miejsce, jest taki kraj”.

Wspaniale przygotowana przez dyrekcję, nauczycieli oraz uczniów uroczystość znalazła odzwierciedlenie w podziękowaniach i gratulacjach złożonych na ręce organizatorów przez zaproszonych gości. Szczególnie wzruszające były podziękowania rodzin sybiraków, którzy są wdzięczni za pamięć i kultywowanie wartości patriotycznych przez młode pokolenie w środowisku lokalnym.

  • Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie Polskie Dzieci Sybiru – Patronem Szkoły Podstawowej w Szczepankowie