Sukces Gminy Śniadowo.

2021-10-25 14:03
Nowy Ład na drogach Gminy Śniadowo.
Sukces Gminy Śniadowo.

W poniedziałek 25 października br.  premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Na liście dofinansowanych zadań znalazło się również zadanie zgłoszone przez Wójta Gminy Śniadowo pod nazwą „Nowy ład na drogach w gminie Śniadowo”.

Wartość otrzymanego dofinansowania w ramach rządowego programu wynosi 6.174.763,25 zł.

Zgłoszone do realizacji zadanie będzie obejmowało następujące inwestycje drogowe:

  1. Rozbudowa drogi gminnej relacji Truszki – Jakać Młoda, o długości 1600,00 m, szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm od 6,00 m do 5,0 m, szerokość poboczy 0,75 m. Planowany koszt inwestycji – 2.500.000,00 zł.
  2. Rozbudowa drogi gminnej, Milewek w miejscowości Śniadowo, o dł. 920,00 m, szerokość jezdni asfaltowej 5,0 m i gr. 8 cm, szerokość poboczy żwirowych 1,00 m. Planowany koszt inwestycji – 1.200.000,00 zł.
  3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo, o długości 515,00 m, szerokości jezdni asfaltowej 5,50 m i gr. 8,0 cm, chodnik z kostki betonowej kolorowej, szerokość poboczy 0,75m. Planowany koszt inwestycji – 700.000,00 zł.
  4. Rozbudowa drogi gminnej w relacji Jakać Borki – Jakać Borowa, o długości 1700,00 m, szerokości jezdni asfaltowej 5,00 m i gr. 8,0 cm, szerokość poboczy 0,75m. Planowany koszt inwestycji – 2.100,000,00 zł.

Program Inwestycji Strategicznych obejmuje 35 obszarów gospodarki, a w pierwszym naborze priorytetami są m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne czy w gospodarowanie odpadami.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku