Symboliczne czeki na realizację Polskiego Ładu

2021-11-05 11:02
Symboliczne czeki na realizację Polskiego Ładu

W dniu 4 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży rozdano symboliczne czeki, dla  gmin z terenu powiatu łomżyńskiego i miasta Łomży. W sumie do gmin z terenu powiatu oraz dla samorządu powiatu łomżyńskiego i miasta Łomży w ramach pierwszej edycji Polskiego Ładu trafi ponad 100 mln zł, a do województwa 1,2 mld zł.

Rządowy Fundusz „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych, ma na celu odbudowę inwestycji i wzmocnienie lokalnych samorządów po pandemii koronawirusa.

W spotkaniu licznie uczestniczyli m.in. Dariusz Piontkowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Bohdan Paszkowski - Wojewoda Podlaski oraz parlamentarzyści z województwa podlaskiego i przedstawiciele samorządów: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

W imieniu Gminy Śniadowo symboliczny czek o wartości 6.174.763 zł. otrzymał Wójt - Rafał Pstrągowski.

Wniosek Gminy Śniadowo  zgłoszony do Programu Inwestycji Starategicznych obejmuje do realizacji następujące inwestycje drogowe:

  1. Rozbudowa drogi gminnej relacji Truszki – Jakać Młoda, o długości 1600,00 m, szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm od 6,00 m do 5,0 m, szerokość poboczy 0,75 m. Planowany koszt inwestycji – 2.500.000,00 zł.
  2. Rozbudowa drogi gminnej, Milewek w miejscowości Śniadowo, o dł. 920,00 m, szerokość jezdni asfaltowej 5,0 m i gr. 8 cm, szerokość poboczy żwirowych 1,00 m. Planowany koszt inwestycji – 1.200.000,00 zł.
  3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo, o długości 515,00 m, szerokości jezdni asfaltowej 5,50 m i gr. 8,0 cm, chodnik z kostki betonowej kolorowej, szerokość poboczy 0,75m. Planowany koszt inwestycji – 700.000,00 zł.
  4. Rozbudowa drogi gminnej w relacji Jakać Borki – Jakać Borowa, o długości 1700,00 m, szerokości jezdni asfaltowej 5,00 m i gr. 8,0 cm, szerokość poboczy 0,75m. Planowany koszt inwestycji – 2.100,000,00 zł.

11.jpg