Dodatkowe środki na wodociągi i kanalizację

2021-11-08 10:51
Dodatkowe środki na wodociągi i kanalizację

 

Rząd przeznaczy 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Ponad 1700 gmin otrzyma dodatkowe fundusze. Pieniądze zostaną przekazane jeszcze w tym roku.

"Rządowy Program Polski Ład zmienia oblicze Polski. To kolejne środki z budżetu państwa, które poprawią komfort życia Polaków. – Podniesienie standardów życia Polaków w praktyce, to jedno z głównych działań w ramach Polskiego Ładu " –  powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Wszyscy Polacy, niezależnie od miejsca zamieszkania, powinni mieć taki sam dostęp do podstawowych usług, gwarantujących komfort życia. Niestety różnice między mieszkańcami wielkich miast i mniejszych gmin są nadal zauważalne. Stąd rządowe inwestycje, które gwarantują zrównoważony rozwój całej Polski.

Rząd zdecydował, by wesprzeć dodatkowymi środkami regiony, które najbardziej tego potrzebują. Samorządy otrzymają środki automatycznie, bez konieczności składania wniosków. Dodatkowe środki trafią do gmin jeszcze w tym roku. Będzie je można przeznaczyć zgodnie z potrzebami i wydać w latach 2021-2024. To kolejne środki z budżetu państwa mające na celu poprawę komfortu życia mieszkańców.

Gmina Śniadowo zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów otrzyma środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości 300.000 zł oraz w zakresie kanalizacji w wysokości 2.097.961 zł.

Podział środków nastąpił automatycznie na postawie algorytmów (opartych na obiektywnych danych wskazanych w ustawie, w tym dotyczących zamożności) oraz danych GUS na 31 października br. Środki gminy mogą przeznaczyć na inwestycje w latach 2021-2024.